„Abowiemem się barzo uradował, gdy przyszli bracia i świadczyli o szczerości twojej, jako ty szczyrze postępujesz.”

Biblia Brzeska: 3 List św. Jana 1,3

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Ewangelia Jana 3,36

Young's Literal Translation

he who is believing in the Son, hath life age-during; and he who is not believing the Son, shall not see life, but the wrath of God doth remain upon him.`
Ewangelia Jana 3,36

Biblia Brzeska

Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, a kto nie jest posłuszny Synowi, nie ogląda żywota, ale gniew Boży zostawa nad nim.
Ewangelia św. Jana 3,36

Biblia Gdańska

Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny; ale kto nie wierzy Synowi, nie ogląda żywota, lecz gniew Boży zostaje nad nim.
Jana 3,36

Biblia Tysiąclecia

Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży.
Ewangelia wg św. Jana 3,36

Biblia Warszawska

Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim.
Ewangelia św. Jana 3,36

Biblia Jakuba Wujka

Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, a kto nie wierzy Synowi, nie ogląda żywota, ale gniew Boży nad nim zostawa.
Ewangelia wg św. Jana 3,36

Nowa Biblia Gdańska

Kto wierzy w Syna ma życie wieczne, zaś nieposłuszny Synowi nie zobaczy życia, lecz spoczywa na nim gniew Boga.
Dobra Nowina spisana przez Jana 3,36

Biblia Przekład Toruński

Wierzący w Syna, ma życie wieczne; a kto jest nieposłuszny Synowi, nie zobaczy życia, lecz gniew Boży pozostaje na nim.
Ewangelia Jana 3,36

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim.
Ewangelia Jana 3,36

American Standard Version

He that believeth on the Son hath eternal life; but he that obeyeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him.
Ewangelia Jana 3,36

Clementine Vulgate

Qui credit in Filium, habet vitam ternam ; qui autem incredulus est Filio, non videbit vitam, sed ira Dei manet super eum.
Ewangelia Jana 3,36

King James Version

He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him.
Ewangelia Jana 3,36

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο πιστευων εις τον υιον εχει ζωην αιωνιον ο δε απειθων τω υιω ουκ οψεται ζωην αλλ η οργη του θεου μενει επ αυτον
Ewangelia Jana 3,36

World English Bible

He who believes in the Son has eternal life, but he who disobeys the Son won't see life, but the wrath of God remains on him."
Ewangelia Jana 3,36

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić