„Czyż nie jesteście dla Mnie jak Kuszyci wy, synowie Izraela? - wyrocznia Pana. Czyż Izraela nie wyprowadziłem z ziemi egipskiej jak Filistynów z Kaftor, a z Kir - Aramejczyków?”

Biblia Tysiąclecia: Księga Amosa 9,7

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Ewangelia Jana 3,22

Young's Literal Translation

After these things came Jesus and his disciples to the land of Judea, and there he did tarry with them, and was baptizing;
Ewangelia Jana 3,22

Biblia Brzeska

Potym Jezus i zwolennicy jego przyszli do powiatu judzkiego, tamże mieszkał z nimi i krzcił.
Ewangelia św. Jana 3,22

Biblia Gdańska

Potem przyszedł Jezus i uczniowie jego do Judzkiej ziemi, i tam przemieszkiwał z nimi i chrzcił.
Jana 3,22

Biblia Tysiąclecia

Potem Jezus i uczniowie Jego udali się do ziemi judzkiej. Tam z nimi przebywał i udzielał chrztu.
Ewangelia wg św. Jana 3,22

Biblia Warszawska

Potem Jezus poszedł wraz ze swymi uczniami do ziemi judzkiej i tam przebywał z nimi, i chrzcił.
Ewangelia św. Jana 3,22

Biblia Jakuba Wujka

Potym przyszedł Jezus i uczniowie jego do Żydowskiej ziemie i tam przemieszkiwał z nimi, i chrzcił.
Ewangelia wg św. Jana 3,22

Nowa Biblia Gdańska

Po tych wydarzeniach Jezus przyszedł do ziemi Judy, jak również jego uczniowie, i razem z nimi tam przebywał oraz chrzcił.
Dobra Nowina spisana przez Jana 3,22

Biblia Przekład Toruński

Potem przyszedł Jezus i Jego uczniowie do ziemi judzkiej; i tam przebywał z nimi i chrzcił.
Ewangelia Jana 3,22

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Potem Jezus przyszedł wraz ze swymi uczniami do Judei i tam przemieszkiwał z nimi, i chrzcił.
Ewangelia Jana 3,22

American Standard Version

After these things came Jesus and his disciples into the land of Judea; and there he tarried with them, and baptized.
Ewangelia Jana 3,22

Clementine Vulgate

Post hc venit Jesus et discipuli ejus in terram Judam : et illic demorabatur cum eis, et baptizabat.
Ewangelia Jana 3,22

King James Version

After these things came Jesus and his disciples into the land of Judaea; and there he tarried with them, and baptized.
Ewangelia Jana 3,22

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

μετα ταυτα ηλθεν ο ιησους και οι μαθηται αυτου εις την ιουδαιαν γην και εκει διετριβεν μετ αυτων και εβαπτιζεν
Ewangelia Jana 3,22

World English Bible

After these things, Jesus came with his disciples into the land of Judea. He stayed there with them, and baptized.
Ewangelia Jana 3,22

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić