„A tak Piłat przysądził, aby się dosyć stało żądności ich.”

Biblia Gdańska: Łukasza 23,24

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - Ewangelia Jana 3,14

Young's Literal Translation

`And as Moses did lift up the serpent in the wilderness, so it behoveth the Son of Man to be lifted up,
Ewangelia Jana 3,14

Biblia Brzeska

Jako tedy Mojżesz wystawił był węża na puszczy, tak potrzeba, aby wystawion był Syn człowieczy.
Ewangelia św. Jana 3,14

Biblia Gdańska

A jako Mojżesz węża na puszczy wywyższył, tak musi być wywyższony Syn człowieczy.
Jana 3,14

Biblia Tysiąclecia

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego,
Ewangelia wg św. Jana 3,14

Biblia Warszawska

I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy,
Ewangelia św. Jana 3,14

Biblia Jakuba Wujka

A jako Mojżesz podwyższył węża na puszczy, tak potrzeba, aby podwyższon był Syn człowieczy,
Ewangelia wg św. Jana 3,14

Nowa Biblia Gdańska

I jak Mojżesz wywyższył węża na pustkowiu, tak jest słuszne, by został wywyższony Syn Człowieka;
Dobra Nowina spisana przez Jana 3,14

Biblia Przekład Toruński

I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak właśnie musi zostać wywyższony Syn Człowieczy,
Ewangelia Jana 3,14

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy;
Ewangelia Jana 3,14

American Standard Version

And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up;
Ewangelia Jana 3,14

Clementine Vulgate

Et sicut Moyses exaltavit serpentem in deserto, ita exaltari oportet Filium hominis :
Ewangelia Jana 3,14

King James Version

And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up:
Ewangelia Jana 3,14

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και καθως μωσης υψωσεν τον οφιν εν τη ερημω ουτως υψωθηναι δει τον υιον του ανθρωπου
Ewangelia Jana 3,14

World English Bible

As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up,
Ewangelia Jana 3,14

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić