„który samego siebie dał odkupienie za wszytki, świadectwo czasów swych,”

Biblia Jakuba Wujka: 1 List do Tymoteusza 2,6

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - 2 List Piotra 1,18

Young's Literal Translation

and this voice we -- we did hear, out of heaven borne, being with him in the holy mount.
2 List Piotra 1,18

Biblia Brzeska

A myśmy ten głos słyszeli, który był z nieba przyniesion, będąc z nim na górze świętej.
2 List św. Piotra 1,18

Biblia Gdańska (1632)

A głos ten myśmy słyszeli z nieba przyniesiony, będąc z nim na onej górze świętej.
2 Piotra 1,18

Biblia Gdańska (1881)

A głos ten myśmy słyszeli z nieba przyniesiony, będąc z nim na onej górze świętej.
2 Piotra 1,18

Biblia Tysiąclecia

I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej.
2 List św. Piotra 1,18

Biblia Warszawska

A my, będąc z nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba.
2 List św. Piotra 1,18

Biblia Jakuba Wujka

A głos ten myśmy słyszeli z nieba przyniesiony, będąc z nim na górze świętej.
2 List św. Piotra 1,18

Nowa Biblia Gdańska

My także, kiedy byliśmy razem z nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który był skierowany z Nieba.
Drugi list spisany przez Piotra 1,18

Biblia Przekład Toruński

Głos ten skierowany z nieba słyszeliśmy my, będąc z Nim na świętej górze.
2 List Piotra 1,18

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I słyszeliśmy ten głos dochodzący z nieba, gdy byliśmy z nim na świętej górze.
II List Piotra 1,18

American Standard Version

and this voice we [ourselves] heard borne out of heaven, when we were with him in the holy mount.
2 List Piotra 1,18

Clementine Vulgate

Et hanc vocem nos audivimus de clo allatam, cum essemus cum ipso in monte sancto.
2 List Piotra 1,18

King James Version

And this voice which came from heaven we heard, when we were with him in the holy mount.
2 List Piotra 1,18

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και ταυτην την φωνην ημεις ηκουσαμεν εξ ουρανου ενεχθεισαν συν αυτω οντες εν τω ορει τω αγιω
2 List Piotra 1,18

World English Bible

This voice we heard come out of heaven, when we were with him in the holy mountain.
2 List Piotra 1,18

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić