„Bo on ma w nienawiści opuszczenie żony, mówi Pan, Bóg Izraelski, przto że taki okrywa okrucieństwo płaszczem jego, mówi Pan zastępów; a tak strzeżcie ducha waszego, a nie obchodźcie się zdradliwie.”

Biblia Gdańska (1881): Malachyjasz 2,16

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - 1 List do Tymoteusza 1,4

Young's Literal Translation

nor to give heed to fables and endless genealogies, that cause questions rather than the building up of God that is in faith: --
1 List do Tymoteusza 1,4

Biblia Brzeska

A iżby się nie bawili baśniami i rodzajmi nieskończonymi, które radszej gadki przynoszą, niż budowanie Boże, które jest przez wiarę.
1 List św. Pawła do Tymoteusza 1,4

Biblia Gdańska (1632)

I nie bawili się baśniami i wywodami nieskończonemi rodzaju, które więcej sporów przynoszą, niż zbudowania Bożego, które w wierze zależy.
1 Tymoteusza 1,4

Biblia Gdańska (1881)

I nie bawili się baśniami i wywodami nieskończonemi rodzaju, które więcej sporów przynoszą, niż zbudowania Bożego, które w wierze zależy.
1 Tymoteusza 1,4

Biblia Tysiąclecia

a także zajmowania się baśniami i genealogiami bez końca. Służą one raczej dalszym dociekaniom niż planowi Bożemu zgodnie z wiarą.
1 List do Tymoteusza 1,4

Biblia Warszawska

I nie zajmowali się baśniami i nie kończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary.
1 List św. Pawła do Tymoteusza 1,4

Biblia Jakuba Wujka

ani się bawili baśniami i nieskończonym wyliczaniem rodzajów: które radszej gadki przynoszą niż zbudowanie Boże, które jest w wierze.
1 List do Tymoteusza 1,4

Nowa Biblia Gdańska

Ani nie oddawać się bajkom oraz nie kończącym się rodowodom, które przynoszą więcej badań, niż budowanie z Boga w wierze.
Pierwszy list do Tymoteusza 1,4

Biblia Przekład Toruński

A także wystrzegać się baśni i niekończących się rodowodów, które raczej więcej sporów przynoszą, niż zbudowania Bożego, które jest w wierze.
1 List do Tymoteusza 1,4

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które wywołują raczej spory niż zbudowanie Boże, które oparte jest na wierze.
I List do Tymoteusza 1,4

American Standard Version

neither to give heed to fables and endless genealogies, which minister questionings, rather than a dispensation of God which is in faith; [so do I now].
1 List do Tymoteusza 1,4

Clementine Vulgate

neque intenderent fabulis, et genealogiis interminatis : qu qustiones prstant magis quam dificationem Dei, qu est in fide.
1 List do Tymoteusza 1,4

King James Version

Neither give heed to fables and endless genealogies, which minister questions, rather than godly edifying which is in faith: so do.
1 List do Tymoteusza 1,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

μηδε προσεχειν μυθοις και γενεαλογιαις απεραντοις αιτινες ζητησεις παρεχουσιν μαλλον η οικονομιαν οικοδομιαν θεου την εν πιστει
1 List do Tymoteusza 1,4

World English Bible

neither to pay attention to myths and endless genealogies, which cause disputes, rather than God's stewardship, which is in faith --
1 List do Tymoteusza 1,4

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić