„Jest to jeszcze bardziej oczywiste, skoro na podobieństwo Melchizedeka pojawia się inny kapłan;”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List do Hebrajczyków 7,15

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - 1 List do Tesaloniczan 1,5

Young's Literal Translation

because our good news did not come to you in word only, but also in power, and in the Holy Spirit, and in much assurance, even as ye have known of what sort we became among you because of you,
1 List do Tesaloniczan 1,5

Biblia Brzeska

Przeto, iż ewanjelija nasza była u was nie powieścią tylko, ale też i mocą w Duchu świętym i prawdziwym upewnieniu, jako wiecie jakowymichmy byli miedzy wami dla was.
1 List św. Pawła do Tesaloniczan 1,5

Biblia Gdańska (1632)

Gdyż Ewangielija nasza nie była u was tylko w mowie, ale też w mocy i w Duchu Świętym, i we wszelkiem upewnieniu, jako wiecie, jakimyśmy byli między wami dla was.
1 Tesalonicensów 1,5

Biblia Gdańska (1881)

Gdyż Ewangielija nasza nie była u was tylko w mowie, ale też w mocy i w Duchu Świętym, i we wszelkiem upewnieniu, jako wiecie, jakimyśmy byli między wami dla was.
1 Tesalonicensów 1,5

Biblia Tysiąclecia

bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was.
1 List do Tesaloniczan 1,5

Biblia Warszawska

Gdyż ewangelia zwiastowana wam przez nas, doszła was nie tylko w Słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym, i z wielką siłą przekonania; wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was.
1 List św. Pawła do Tesaloniczan 1,5

Biblia Jakuba Wujka

iż Ewanielia nasza nie była do was tylko w mowie, ale i w mocy, i w Duchu świętym, i w zupełności wielkiej: jako wiecie, jakiemiśmy byli między wami dla was.
1 List do Tesaloniczan 1,5

Nowa Biblia Gdańska

Gdyż nasza Ewangelia nie dokonała się w was jedynie w słowie, ale jak wiecie także w mocy, w Duchu Świętym oraz we wszelkiej pełni. I wiecie jakimi się staliśmy dla was między wami.
Pierwszy list do Tesaloniczan 1,5

Biblia Przekład Toruński

Że nasza Ewangelia zaistniała w was nie tylko w Słowie, ale i w mocy, i w Duchu Świętym, i w wielkiej całkowitej pewności, jak wiecie, jakimi staliśmy się pośród was ze względu na was.
1 List do Tesaloniczan 1,5

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Gdyż nasza ewangelia nie doszła was tylko w słowie, ale także w mocy i w Duchu Świętym, i w pełnym przekonaniu. Wiecie bowiem, jacy byliśmy dla was, przebywając wśród was.
I List do Tesaloniczan 1,5

American Standard Version

how that our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Spirit, and [in] much assurance; even as ye know what manner of men we showed ourselves toward you for your sake.
1 List do Tesaloniczan 1,5

Clementine Vulgate

quia Evangelium nostrum non fuit ad vos in sermone tantum, sed et in virtute, et in Spiritu Sancto, et in plenitudine multa, sicut scitis quales fuerimus in vobis propter vos.
1 List do Tesaloniczan 1,5

King James Version

For our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance; as ye know what manner of men we were among you for your sake.
1 List do Tesaloniczan 1,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οτι το ευαγγελιον ημων ουκ εγενηθη εις υμας εν λογω μονον αλλα και εν δυναμει και εν πνευματι αγιω και εν πληροφορια πολλη καθως οιδατε οιοι εγενηθημεν εν υμιν δι υμας
1 List do Tesaloniczan 1,5

World English Bible

and that our gospel came to you not in word only, but also in power, and in the Holy Spirit, and with much assurance. You know what kind of men we showed ourselves to be among you for your sake.
1 List do Tesaloniczan 1,5

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić