„Zaczął zaś budować drugiego dnia w drugim miesiącu, w czwartym roku swego panowania.”

Biblia Tysiąclecia: 2 Księga Kronik 3,2

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - 1 List do Koryntian 6,16

Young's Literal Translation

have ye not known that he who is joined to the harlot is one body? `for they shall be -- saith He -- the two for one flesh.`
1 List do Koryntian 6,16

Biblia Brzeska

Azaż nie wiecie, iż ten, co się przyłącza wszetecznicy, jednym ciałem jest? Abowiem dwa (mówi) będą jednym ciałem.
1 List św. Pawła do Koryntian 6,16

Biblia Gdańska (1632)

Azaż nie wiecie, iż ten, co się złącza z wszetecznicą, jednem ciałem z nią jest? albowiem mówi: Będą dwoje jednem ciałem.
1 Koryntów 6,16

Biblia Gdańska (1881)

Azaż nie wiecie, iż ten, co się złącza z wszetecznicą, jednem ciałem z nią jest? albowiem mówi: Będą dwoje jednem ciałem.
1 Koryntów 6,16

Biblia Tysiąclecia

Albo czyż nie wiecie, że ten, kto łączy się z nierządnicą, stanowi z nią jedno ciało? Będą bowiem - jak jest powiedziane - dwoje jednym ciałem.
1 List do Koryntian 6,16

Biblia Warszawska

Albo czy nie wiecie, że, kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem, mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 6,16

Biblia Jakuba Wujka

Abo nie wiecie, iż ten, co się złącza z nierządnicą, zstaje się jednym ciałem? Abowiem (mówi) będą dwa w jednym ciele.
1 List do Koryntian 6,16

Nowa Biblia Gdańska

Lub nie wiecie, że kto się łączy z prostytutką, jest z nią w czasie złączenia jednym ciałem? Bo mówi: Dwoje będą ku jednej, cielesnej naturze.
Pierwszy list do Koryntian 6,16

Biblia Przekład Toruński

Czy nie wiecie, że ten, kto jest złączony z nierządnicą, jest z nią jednym ciałem? Będą bowiem – mówi Pismo – ci dwoje jednym ciałem.
1 List do Koryntian 6,16

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Czyż nie wiecie, że ten, kto się łączy z nierządnicą, jest z nią jednym ciałem? Dwoje bowiem, mówi on, będą jednym ciałem.
I List do Koryntian 6,16

American Standard Version

Or know ye not that he that is joined to a harlot is one body? for, The twain, saith he, shall become one flesh.
1 List do Koryntian 6,16

Clementine Vulgate

An nescitis quoniam qui adhret meretrici, unum corpus efficitur ? Erunt enim (inquit) duo in carne una.
1 List do Koryntian 6,16

King James Version

What? know ye not that he which is joined to an harlot is one body? for two, saith he, shall be one flesh.
1 List do Koryntian 6,16

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

η ουκ οιδατε οτι ο κολλωμενος τη πορνη εν σωμα εστιν εσονται γαρ φησιν οι δυο εις σαρκα μιαν
1 List do Koryntian 6,16

World English Bible

Or don't you know that he who is joined to a prostitute is one body? For, "The two," says he, "will become one flesh."
1 List do Koryntian 6,16

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić