„Twoje zęby są jak stado owiec, które wyszły z kąpieli; wszystkie one mają bliźnięta, nie ma między nimi niepłodnej,”

Biblia Warszawska: Pieśń nad Pieśniami 6,6

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - 1 List do Koryntian 6,15

Young's Literal Translation

Have ye not known that your bodies are members of Christ? having taken, then, the members of the Christ, shall I make [them] members of an harlot? let it be not!
1 List do Koryntian 6,15

Biblia Brzeska

Izaż nie wiecie, iż ciała wasze są członkami Krystusowemi? Zali tedy wziąwszy członki Krystusowe uczynię je członkami wszetecznice? Nie daj tego Boże!
1 List św. Pawła do Koryntian 6,15

Biblia Gdańska (1632)

Azaż nie wiecie, iż ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Wziąwszy tedy członki Chrystusowe, czyli je uczynię członkami wszetecznicy? Nie daj tego Boże!
1 Koryntów 6,15

Biblia Gdańska (1881)

Azaż nie wiecie, iż ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Wziąwszy tedy członki Chrystusowe, czyli je uczynię członkami wszetecznicy? Nie daj tego Boże!
1 Koryntów 6,15

Biblia Tysiąclecia

Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Czyż wziąwszy członki Chrystusa będę je czynił członkami nierządnicy? Przenigdy!
1 List do Koryntian 6,15

Biblia Warszawska

Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? Przenigdy!
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 6,15

Biblia Jakuba Wujka

Nie wiecie, iż ciała wasze są członkami Chrystusowemi? Wziąwszy tedy członki Chrystusowe, uczynię je członkami nierządnice? Nie daj tego Boże!
1 List do Koryntian 6,15

Nowa Biblia Gdańska

Nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Zatem, czy po podniesieniu do góry członków Chrystusa, mam je uczynić członkami prostytutki? Nie może być!
Pierwszy list do Koryntian 6,15

Biblia Przekład Toruński

Czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Czy mam więc wziąć członki Chrystusa i uczynić je członkami nierządnicy? Z pewnością nie!
1 List do Koryntian 6,15

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Czyż nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Czy więc wezmę członki Chrystusa i uczynię je członkami nierządnicy? Nie daj Boże!
I List do Koryntian 6,15

American Standard Version

Know ye not that your bodies are members of Christ? shall I then take away the members of Christ, and make them members of a harlot? God forbid.
1 List do Koryntian 6,15

Clementine Vulgate

Nescitis quoniam corpora vestra membra sunt Christi ? Tollens ergo membra Christi, faciam membra meretricis ? Absit.
1 List do Koryntian 6,15

King James Version

Know ye not that your bodies are the members of Christ? shall I then take the members of Christ, and make them the members of an harlot? God forbid.
1 List do Koryntian 6,15

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ουκ οιδατε οτι τα σωματα υμων μελη χριστου εστιν αρας ουν τα μελη του χριστου ποιησω πορνης μελη μη γενοιτο
1 List do Koryntian 6,15

World English Bible

Don't you know that your bodies are members of Christ? Will I then take away the members of Christ, and make them members of a prostitute? Certainly not!
1 List do Koryntian 6,15

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić