„A tak Achis wezwał ku sobie Dawida i rzekł k niemu: Świadczę żywem Panem, iżeś jest u mnie dobry a wierny, a podoba mi się towarzystwo twe w obozie, gdyżem cię niwczym złym nie doświadczył od onego czasu, jakoś do mnie przyszedł, aż i do dnia tego, jedno iż u książąt nie masz łaski.”

Biblia Brzeska: 1 Księga Samuela 29,6

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - 1 List do Koryntian 2,1

Young's Literal Translation

And I, having come unto you, brethren, came -- not in superiority of discourse or wisdom -- declaring to you the testimony of God,
1 List do Koryntian 2,1

Biblia Brzeska

Ja tedy idąc do was, bracia! Nie przyszedłem z zacną wymową abo mądrością, opowiedając wam świadectwo Boże.
1 List św. Pawła do Koryntian 2,1

Biblia Gdańska (1632)

A ja gdym przyszedł do was, bracia! nie przyszedłem z wyniosłością mowy albo mądrości, opowiadając wam świadectwo Boże.
1 Koryntów 2,1

Biblia Gdańska (1881)

A ja gdym przyszedł do was, bracia! nie przyszedłem z wyniosłością mowy albo mądrości, opowiadając wam świadectwo Boże.
1 Koryntów 2,1

Biblia Tysiąclecia

Tak też i ja przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże.
1 List do Koryntian 2,1

Biblia Warszawska

Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 2,1

Biblia Jakuba Wujka

A ja, gdym przyszedł do was, bracia, przyszedłem nie z wyniosłością mowy abo mądrości, opowiadając wam świadectwo Chrystusowe.
1 List do Koryntian 2,1

Nowa Biblia Gdańska

A ja, bracia, kiedy do was przyszedłem oraz zwiastowałem wam świadectwo Boga, nie przyszedłem z powodu wybitności mowy lub mądrości.
Pierwszy list do Koryntian 2,1

Biblia Przekład Toruński

A ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością słowa lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże.
1 List do Koryntian 2,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I ja, bracia, gdy do was przyszedłem, nie przybyłem z wzniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boga.
I List do Koryntian 2,1

American Standard Version

And I, brethren, when I came unto you, came not with excellency of speech or of wisdom, proclaiming to you the testimony of God.
1 List do Koryntian 2,1

Clementine Vulgate

Et ego, cum venissem ad vos, fratres, veni non in sublimitate sermonis, aut sapienti, annuntians vobis testimonium Christi.
1 List do Koryntian 2,1

King James Version

And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God.
1 List do Koryntian 2,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

καγω ελθων προς υμας αδελφοι ηλθον ου καθ υπεροχην λογου η σοφιας καταγγελλων υμιν το μαρτυριον του θεου
1 List do Koryntian 2,1

World English Bible

When I came to you, brothers, I didn't come with excellence of speech or of wisdom, proclaiming to you the testimony of God.
1 List do Koryntian 2,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić