„I modlił się Jonasz do PANA, swego Boga, we wnętrznościach tej ryby;”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Jonasza 2,1

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - 1 List do Koryntian 15,1

Young's Literal Translation

And I make known to you, brethren, the good news that I proclaimed to you, which also ye did receive, in which also ye have stood,
1 List do Koryntian 15,1

Biblia Brzeska

A oto, bracia! Oznajmuję wam ewanjeliją, którąm wam przepowiedział, którąście też przyjęli i w której też stoicie.
1 List św. Pawła do Koryntian 15,1

Biblia Gdańska

A oznajmuję wam, bracia! Ewangieliję, którąm wam opowiedział, którąście też przyjęli i w której stoicie.
1 Koryntów 15,1

Biblia Tysiąclecia

Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie.
1 List do Koryntian 15,1

Biblia Warszawska

A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie,
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 15,1

Biblia Jakuba Wujka

A oznajmuję wam, bracia, Ewanielią, którąm wam opowiedział, którąście też przyjęli i w której stoicie,
1 List do Koryntian 15,1

Nowa Biblia Gdańska

Wyjaśniam wam, bracia, tą Ewangelię, którą wam ogłosiłem; którą też przyjęliście i w której mocno stoicie.
Pierwszy list do Koryntian 15,1

Biblia Przekład Toruński

A daję wam dogłębnie poznać, bracia, Ewangelię, którą wam ogłosiłem, którą też przyjęliście i w której stoicie,
1 List do Koryntian 15,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A oznajmiam wam, bracia, ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie;
I List do Koryntian 15,1

American Standard Version

Now I make known unto you brethren, the gospel which I preached unto you, which also ye received, wherein also ye stand,
1 List do Koryntian 15,1

Clementine Vulgate

Notum autem vobis facio, fratres, Evangelium, quod prdicavi vobis, quod et accepistis, in quo et statis,
1 List do Koryntian 15,1

King James Version

Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand;
1 List do Koryntian 15,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

γνωριζω δε υμιν αδελφοι το ευαγγελιον ο ευηγγελισαμην υμιν ο και παρελαβετε εν ω και εστηκατε
1 List do Koryntian 15,1

World English Bible

Now I declare to you, brothers, the gospel which I preached to you, which also you received, in which you also stand,
1 List do Koryntian 15,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić