„Szymon także dobrał ludzi i posłał ich do króla Demetriusza, aby kraj zwolnił od podatków. Bo czynami Tryfona były tylko grabieże.”

Biblia Tysiąclecia: 1 Księga Machabejska 13,34

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - 1 List do Koryntian 14,34

Young's Literal Translation

Your women in the assemblies let them be silent, for it hath not been permitted to them to speak, but to be subject, as also the law saith;
1 List do Koryntian 14,34

Biblia Brzeska

Niewiasty wasze niech milczą we zborzech, abowiemci mówić im nie jest dopuszczono, ale im rozkazano, aby poddane były, jako i zakon mówi.
1 List św. Pawła do Koryntian 14,34

Biblia Gdańska

Niewiasty wasze niech milczą we zborach; albowiem nie pozwolono im, aby mówiły, ale aby poddanemi były, jako i zakon mówi.
1 Koryntów 14,34

Biblia Tysiąclecia

kobiety mają na tych zgromadzeniach milczeć; nie dozwala się im bowiem mówić, lecz mają być poddane, jak to Prawo nakazuje.
1 List do Koryntian 14,34

Biblia Warszawska

Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić; lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 14,34

Biblia Jakuba Wujka

niewiasty niech milczą w kościelech, abowiem nie dopuszcza się im mówić, ale poddanymi być, jako i zakon mówi.
1 List do Koryntian 14,34

Nowa Biblia Gdańska

Wasze niewiasty niech milczą w zborach, gdyż nie jest dozwolone im gadać; ale niech będą podporządkowane, tak jak i Prawo mówi.
Pierwszy list do Koryntian 14,34

Biblia Przekład Toruński

Kobiety wasze niech milczą w zborach; albowiem nie pozwala się im mówić, lecz mają być podporządkowane, tak jak mówi Prawo.
1 List do Koryntian 14,34

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Niech wasze kobiety milczą w kościołach. Bo nie pozwala się im mówić, ale mają być poddane, jak też prawo mówi.
I List do Koryntian 14,34

American Standard Version

let the women keep silence in the churches: for it is not permitted unto them to speak; but let them be in subjection, as also saith the law.
1 List do Koryntian 14,34

Clementine Vulgate

Mulieres in ecclesiis taceant, non enim permittitur eis loqui, sed subditas esse, sicut et lex dicit.
1 List do Koryntian 14,34

King James Version

Let your women keep silence in the churches: for it is not permitted unto them to speak; but they are commanded to be under obedience, as also saith the law.
1 List do Koryntian 14,34

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αι γυναικες υμων εν ταις εκκλησιαις σιγατωσαν ου γαρ επιτετραπται αυταις λαλειν αλλ υποτασσεσθαι καθως και ο νομος λεγει
1 List do Koryntian 14,34

World English Bible

let your women keep silence in the assemblies, for it is not permitted for them to speak; but let them be in subjection, as the Law also says.
1 List do Koryntian 14,34

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić