„Zaś jeden z wychowanków prorockich, z polecenia WIEKUISTEGO, powiedział do swojego towarzysza: Uderz mnie! Jednak on nie chciał go uderzyć.”

Nowa Biblia Gdańska: 1 Księga Królów 20,35

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - 1 List do Koryntian 14,21

Young's Literal Translation

in the law it hath been written, that, `With other tongues and with other lips I will speak to this people, and not even so will they hear Me, saith the Lord;`
1 List do Koryntian 14,21

Biblia Brzeska

W zakonie napisano jest: Przeto przez ludzi obcego języka i cudzemi wargami będę mówił ludowi temu, a przedsię mię i tak nie usłuchają, mówi Pan.
1 List św. Pawła do Koryntian 14,21

Biblia Gdańska

W zakonie napisano: Iż obcemi językami i obcemi wargami mówić będę ludowi temu; a przecię mnie i tak nie usłuchają, mówi Pan.
1 Koryntów 14,21

Biblia Tysiąclecia

Napisane jest bowiem w Prawie: Przez ludzi obcych języków i ust obcych będę przemawiał do tego ludu, ale i tak Mnie nie usłuchają - mówi Pan.
1 List do Koryntian 14,21

Biblia Warszawska

W zakonie napisano: Przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będę do ludu tego, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 14,21

Biblia Jakuba Wujka

W zakonie napisano jest: Iż przez obce języki i obcemi usty będę mówił ludowi temu: ani tak mię nie wysłuchają, mówi Pan.
1 List do Koryntian 14,21

Nowa Biblia Gdańska

W Prawie jest napisane: Będę mówił temu ludowi przez mówiących obcym językiem oraz przez obce wargi, a oni i tak mnie nie wysłuchają, mówi Pan.
Pierwszy list do Koryntian 14,21

Biblia Przekład Toruński

W Prawie jest napisane: W obcych językach i przez usta obcych będę mówić do tego ludu; ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan.
1 List do Koryntian 14,21

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

W Prawie jest napisane: Przez ludzi obcych języków i przez usta obcych będę mówić do tego ludu, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan.
I List do Koryntian 14,21

American Standard Version

In the law it is written, By men of strange tongues and by the lips of strangers will I speak unto this people; and not even thus will they hear me, saith the Lord.
1 List do Koryntian 14,21

Clementine Vulgate

In lege scriptum est : Quoniam in aliis linguis et labiis aliis loquar populo huic : et nec sic exaudient me, dicit Dominus.
1 List do Koryntian 14,21

King James Version

In the law it is written, With men of other tongues and other lips will I speak unto this people; and yet for all that will they not hear me, saith the Lord.
1 List do Koryntian 14,21

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εν τω νομω γεγραπται οτι εν ετερογλωσσοις και εν χειλεσιν ετεροις λαλησω τω λαω τουτω και ουδ ουτως εισακουσονται μου λεγει κυριος
1 List do Koryntian 14,21

World English Bible

In the law it is written, "By men of strange languages and by the lips of strangers I will speak to this people. Not even thus will they hear me, says the Lord."
1 List do Koryntian 14,21

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić