„I szedł tam do Najot w Ramacie, a przyszedł też nań Duch Boży; a tak idąc dalej prorokował, aż przyszedł do Najot w Ramacie.”

Biblia Gdańska: 1 Samuelowa 19,23

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - 1 List do Koryntian 14,19

Young's Literal Translation

but in an assembly I wish to speak five words through my understanding, that others also I may instruct, rather than myriads of words in an [unknown] tongue.
1 List do Koryntian 14,19

Biblia Brzeska

Lecz w zgromadzeniu wolę pięć słów moim wyrozumieniem powiedzieć, abych też i drugie nauczył, niżeli dziesięć tysięcy słów językiem obcym.
1 List św. Pawła do Koryntian 14,19

Biblia Gdańska

A wszakże we zborze wolę pięć słów zrozumiale przemówić, abym i drugich nauczył, niżeli dziesięć tysięcy słów językiem obcym.
1 Koryntów 14,19

Biblia Tysiąclecia

Lecz w Kościele wolę powiedzieć pięć słów według mego rozeznania, by pouczyć innych, zamiast dziesięć tysięcy wyrazów według daru języków.
1 List do Koryntian 14,19

Biblia Warszawska

Wszakże w zborze wolę powiedzieć pięć słów zrozumiałych, aby i innych pouczyć, niż dziesięć tysięcy słów językiem niezrozumiałym.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 14,19

Biblia Jakuba Wujka

Ale w kościele wolę pięć słów rozumienim moim mówić, abych i drugie nauczył, niżeli dziesięć tysięcy słów językiem.
1 List do Koryntian 14,19

Nowa Biblia Gdańska

Ale w zborze chcę powiedzieć pięć słów moim rozumem, abym i innych pouczył - niż dziesięć tysięcy słów w języku.
Pierwszy list do Koryntian 14,19

Biblia Przekład Toruński

A w zborze wolę powiedzieć pięć słów za pomocą mojego rozumu, aby i innych pouczyć, niż dziesięć tysięcy słów w języku niezrozumiałym.
1 List do Koryntian 14,19

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Lecz w kościele wolę powiedzieć pięć słów zrozumiałych, aby i innych nauczyć, niż dziesięć tysięcy słów obcym językiem.
I List do Koryntian 14,19

American Standard Version

howbeit in the church I had rather speak five words with my understanding, that I might instruct others also, than ten thousand words in a tongue.
1 List do Koryntian 14,19

Clementine Vulgate

Sed in ecclesia volo quinque verba sensu meo loqui, ut et alios instruam : quam decem millia verborum in lingua.
1 List do Koryntian 14,19

King James Version

Yet in the church I had rather speak five words with my understanding, that by my voice I might teach others also, than ten thousand words in an unknown tongue.
1 List do Koryntian 14,19

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αλλ εν εκκλησια θελω πεντε λογους δια του νοος μου λαλησαι ινα και αλλους κατηχησω η μυριους λογους εν γλωσση
1 List do Koryntian 14,19

World English Bible

However in the assembly I would rather speak five words with my understanding, that I might instruct others also, than ten thousand words in another language.
1 List do Koryntian 14,19

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić