„Prowadzono też dwóch innych, złoczyńców, aby razem z nim zostali straceni.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Ewangelia Łukasza 23,32

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - 1 List do Koryntian 14,16

Young's Literal Translation

since, if thou mayest bless with the spirit, he who is filling the place of the unlearned, how shall he say the Amen at thy giving of thanks, since what thou dost say he hath not known?
1 List do Koryntian 14,16

Biblia Brzeska

Bo jeslibych błogosławił duchem ten, który jest z pospólstwa, jakoż rzecze Amen na twe dziękowanie, gdyż nie wie, co ty mówisz?
1 List św. Pawła do Koryntian 14,16

Biblia Gdańska

Bo jeźlibyś błogosławił duchem, jakoż ten, który jest z pocztu prostaków, na twoje dziękowanie rzecze Amen, ponieważ nie wie, co mówisz?
1 Koryntów 14,16

Biblia Tysiąclecia

Bo jeśli będziesz błogosławił w duchu, jakże na twoje błogosławienie odpowie Amen ktoś nie wtajemniczony, skoro nie rozumie tego, co ty mówisz?
1 List do Koryntian 14,16

Biblia Warszawska

Bo jeżeli wysławiasz Boga w duchu, jakże zwykły wierny, który jest obecny, może rzec na twoje dziękczynienie: Amen, skoro nie rozumie, co mówisz?
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 14,16

Biblia Jakuba Wujka

Lecz jeślibyś błogosławił duchem: który jest na miejscu nieuka, jakoż rzecze, Amen, na twe błogosławienie? Bo nie wie, co mówisz.
1 List do Koryntian 14,16

Nowa Biblia Gdańska

Bo jeśli wysławiasz Boga w duchu, jakże ten, co zajmuje miejsce prostego człowieka, na twoje dziękczynienie powie "Amen"; skoro nie wie, co mówisz?
Pierwszy list do Koryntian 14,16

Biblia Przekład Toruński

Stąd, jeśli będziesz błogosławił duchem, w jaki sposób, zajmujący miejsce prosty człowiek, powie na twoje dziękczynienie: „Amen”, skoro nie rozumie, co mówisz?
1 List do Koryntian 14,16

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jeśli bowiem będziesz błogosławił duchem, jakże ktoś spośród nieuczonych na twoje dziękczynienie odpowie „Amen”, skoro nie rozumie, co mówisz?
I List do Koryntian 14,16

American Standard Version

Else if thou bless with the spirit, how shall he that filleth the place of the unlearned say the Amen at thy giving of thanks, seeing he knoweth not what thou sayest?
1 List do Koryntian 14,16

Clementine Vulgate

Ceterum si benedixeris spiritu, qui supplet locum idiot, quomodo dicet : Amen, super tuam benedictionem ? quoniam quid dicas, nescit.
1 List do Koryntian 14,16

King James Version

Else when thou shalt bless with the spirit, how shall he that occupieth the room of the unlearned say Amen at thy giving of thanks, seeing he understandeth not what thou sayest?
1 List do Koryntian 14,16

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

επει εαν ευλογησης τω πνευματι ο αναπληρων τον τοπον του ιδιωτου πως ερει το αμην επι τη ση ευχαριστια επειδη τι λεγεις ουκ οιδεν
1 List do Koryntian 14,16

World English Bible

Else if you bless with the spirit, how will he who fills the place of the unlearned say the "Amen" at your giving of thanks, seeing he doesn't know what you say?
1 List do Koryntian 14,16

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić