„Starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju:”

Biblia Warszawska: List św. Pawła do Efezjan 4,3

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - 1 List do Koryntian 14,12

Young's Literal Translation

so also ye, since ye are earnestly desirous of spiritual gifts, for the building up of the assembly seek that ye may abound;
1 List do Koryntian 14,12

Biblia Brzeska

Tak też i wy, gdyż duchownych rzeczy żądacie, szukajcież, abyście w nich przewyzszali ku zbudowaniu kościoła.
1 List św. Pawła do Koryntian 14,12

Biblia Gdańska

Także i wy, ponieważ się usilnie staracie o dary duchowne, szukajcież tego, abyście obfitowali ku zbudowaniu zboru.
1 Koryntów 14,12

Biblia Tysiąclecia

Tak też i wy, skoro jesteście żądni darów duchowych, starajcie się posiąść w obfitości te z nich, które się przyczyniają do zbudowania Kościoła.
1 List do Koryntian 14,12

Biblia Warszawska

Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary Ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 14,12

Biblia Jakuba Wujka

Tak i wy, gdyż duchów żądacie, szukajcież, abyście ku zbudowaniu kościoła obfitowali.
1 List do Koryntian 14,12

Nowa Biblia Gdańska

Tak też wy, skoro jesteście zwolennikami istot duchowych, szukajcie tego, byście obfitowali ku budowie zgromadzenia wybranych.
Pierwszy list do Koryntian 14,12

Biblia Przekład Toruński

Tak i wy, skoro jesteście zapaleńcami duchów, pragnijcie obfitować w te, które budują zbór.
1 List do Koryntian 14,12

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary duchowe, starajcie się obfitować w to, co buduje kościół.
I List do Koryntian 14,12

American Standard Version

So also ye, since ye are zealous of spiritual [gifts], seek that ye may abound unto the edifying of the church.
1 List do Koryntian 14,12

Clementine Vulgate

Sic et vos, quoniam mulatores estis spirituum, ad dificationem ecclesi qurite ut abundetis.
1 List do Koryntian 14,12

King James Version

Even so ye, forasmuch as ye are zealous of spiritual gifts, seek that ye may excel to the edifying of the church.
1 List do Koryntian 14,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ουτως και υμεις επει ζηλωται εστε πνευματων προς την οικοδομην της εκκλησιας ζητειτε ινα περισσευητε
1 List do Koryntian 14,12

World English Bible

So also you, since you are zealous for spiritual gifts, seek that you may abound to the building up of the assembly.
1 List do Koryntian 14,12

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić