„Ale gdy na niego napierał tłum i słuchał słowa Boga, a on stał przy jeziorze Genezaret, zdarzyło się,”

Nowa Biblia Gdańska: Dobra Nowina spisana przez Łukasza 5,1

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - 1 List do Koryntian 14,1

Young's Literal Translation

Pursue the love, and seek earnestly the spiritual things, and rather that ye may prophecy,
1 List do Koryntian 14,1

Biblia Brzeska

Naśladujcie miłości, żądajcie darów duchownych; ale więcej, abyście prorokowali.
1 List św. Pawła do Koryntian 14,1

Biblia Gdańska (1632)

Naśladujcie miłości, starajcie się usilnie o dary duchowne; lecz najwięcej, abyście prorokowali.
1 Koryntów 14,1

Biblia Gdańska (1881)

Naśladujcie miłości, starajcie się usilnie o dary duchowne; lecz najwięcej, abyście prorokowali.
1 Koryntów 14,1

Biblia Tysiąclecia

Starajcie się posiąść miłość, troszczcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa!
1 List do Koryntian 14,1

Biblia Warszawska

Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 14,1

Biblia Jakuba Wujka

Naśladujcie miłości, żądajcie duchownych, lecz więcej, abyście prorokowali.
1 List do Koryntian 14,1

Nowa Biblia Gdańska

Ubiegajcie się o miłość, ubiegajcie się gorliwie o duchowe, a bardziej by prorokować.
Pierwszy list do Koryntian 14,1

Biblia Przekład Toruński

Zabiegajcie o miłość; starajcie się też usilnie o to, co duchowe; a najbardziej o to, by prorokować.
1 List do Koryntian 14,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dążcie do miłości, starajcie się usilnie o duchowe dary, a najbardziej o to, aby prorokować.
I List do Koryntian 14,1

American Standard Version

Follow after love; yet desire earnestly spiritual [gifts], but rather that ye may prophesy.
1 List do Koryntian 14,1

Clementine Vulgate

Sectamini caritatem, mulamini spiritualia : magis autem ut prophetetis.
1 List do Koryntian 14,1

King James Version

Follow after charity, and desire spiritual gifts, but rather that ye may prophesy.
1 List do Koryntian 14,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

διωκετε την αγαπην ζηλουτε δε τα πνευματικα μαλλον δε ινα προφητευητε
1 List do Koryntian 14,1

World English Bible

Follow after love, and earnestly desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy.
1 List do Koryntian 14,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić