„Wydam ich w ręce ich wrogów i w ręce tych, którzy czyhają na ich życie; a trupy ich staną się żerem dla ptactwa niebieskiego i dla zwierząt polnych.”

Biblia Warszawska: Księga Jeremiasza 34,20

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - 1 List do Koryntian 13,3

Young's Literal Translation

and if I give away to feed others all my goods, and if I give up my body that I may be burned, and have not love, I am profited nothing.
1 List do Koryntian 13,3

Biblia Brzeska

I gdybych wszytki majętności moje rozdał ubogim, a podałbych ciało moje, abych był spalon, a miłości bych nie miał, nic mi to nie pomaga.
1 List św. Pawła do Koryntian 13,3

Biblia Gdańska (1632)

I choćbym wynałożył na żywność ubogich wszystkę majętność moję, i choćbym wydał ciało moje, abym był spalony, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże.
1 Koryntów 13,3

Biblia Gdańska (1881)

I choćbym wynałożył na żywność ubogich wszystkę majętność moję, i choćbym wydał ciało moje, abym był spalony, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże.
1 Koryntów 13,3

Biblia Tysiąclecia

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.
1 List do Koryntian 13,3

Biblia Warszawska

I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 13,3

Biblia Jakuba Wujka

I choćbych wszytkie majętności moje rozdał na żywność ubogich, i choćbym wydał ciało moje tak, iżbych gorzał, a miłości bych nie miał, nic mi nie pomoże.
1 List do Koryntian 13,3

Nowa Biblia Gdańska

I choćbym rozdał na żywność cały swój majątek, i choćbym wydał moje ciało, aby się wypaliło, a miłości bym nie miał - nic bym nie był sobie pożyteczny.
Pierwszy list do Koryntian 13,3

Biblia Przekład Toruński

A choćbym część po części rozdał ubogim cały swój majątek, i choćbym swoje ciało oddał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże.
1 List do Koryntian 13,3

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I choćbym rozdał na żywność dla ubogich cały swój majątek, i choćbym wydał swoje ciało na spalenie, a miłości bym nie miał, nic nie zyskam.
I List do Koryntian 13,3

American Standard Version

And if I bestow all my goods to feed [the poor], and if I give my body to be burned, but have not love, it profiteth me nothing.
1 List do Koryntian 13,3

Clementine Vulgate

Et si distribuero in cibos pauperum omnes facultates meas, et si tradidero corpus meum ita ut ardeam, caritatem autem non habuero, nihil mihi prodest.
1 List do Koryntian 13,3

King James Version

And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing.
1 List do Koryntian 13,3

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και εαν ψωμισω παντα τα υπαρχοντα μου και εαν παραδω το σωμα μου ινα καυθησωμαι αγαπην δε μη εχω ουδεν ωφελουμαι
1 List do Koryntian 13,3

World English Bible

If I bestow all my goods to feed the poor, and if I give my body to be burned, but don't have love, it profits me nothing.
1 List do Koryntian 13,3

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić