„na wspomnienie bezobłudnej wiary, jaka jest w tobie; ona to zamieszkała pierwej w twojej babce Lois i w twej matce Eunice, a pewien jestem, że [mieszka] i w tobie.”

Biblia Tysiąclecia: 2 List do Tymoteusza 1,5

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - 1 List do Koryntian 13,10

Young's Literal Translation

and when that which is perfect may come, then that which [is] in part shall become useless.
1 List do Koryntian 13,10

Biblia Brzeska

Ale gdy przyjdzie to, co jest doskonałego, tedy to, co jest po części, zginie.
1 List św. Pawła do Koryntian 13,10

Biblia Gdańska

Ale gdy przyjdzie to, co jest doskonałego, tedy to, co jest po części, zniszczeje.
1 Koryntów 13,10

Biblia Tysiąclecia

Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.
1 List do Koryntian 13,10

Biblia Warszawska

Lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 13,10

Biblia Jakuba Wujka

Ale gdy przyjdzie, co jest doskonałego, co jest po części, zniszczeje.
1 List do Koryntian 13,10

Nowa Biblia Gdańska

Zaś kiedy przyjdzie doskonałe, to po części zostanie zaniedbane.
Pierwszy list do Koryntian 13,10

Biblia Przekład Toruński

A gdy przyjdzie to, co doskonałe, wtedy to, co częściowe, straci na znaczeniu.
1 List do Koryntian 13,10

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ale gdy przyjdzie to, co doskonałe, wtedy przeminie to, co jest cząstkowe.
I List do Koryntian 13,10

American Standard Version

but when that which is perfect is come, that which is in part shall be done away.
1 List do Koryntian 13,10

Clementine Vulgate

Cum autem venerit quod perfectum est, evacuabitur quod ex parte est.
1 List do Koryntian 13,10

King James Version

But when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away.
1 List do Koryntian 13,10

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οταν δε ελθη το τελειον τοτε το εκ μερους καταργηθησεται
1 List do Koryntian 13,10

World English Bible

but when that which is complete has come, then that which is partial will be done away with.
1 List do Koryntian 13,10

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić