„Izali się rozgniewał Pan na rzeki? Abo izali się zapalił gniew jego na strugi? Abo izali jego zagniewanie oburzyło się na morza? Gdyżeś na konie wsiadł, a wozy twoje były na ratunek.”

Biblia Brzeska: Księga Habakuka 3,8

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - 1 List do Koryntian 13,1

Young's Literal Translation

If with the tongues of men and of messengers I speak, and have not love, I have become brass sounding, or a cymbal tinkling;
1 List do Koryntian 13,1

Biblia Brzeska

Gdybych mówił języki ludzkiemi i anielskimi, a miłości bych nie miał, stałem się miedzią brząkającą, abo cymbałem brzmiącym.
1 List św. Pawła do Koryntian 13,1

Biblia Gdańska (1632)

Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, stałem się jako miedź brząkająca, albo cymbał brzmiący.
1 Koryntów 13,1

Biblia Gdańska (1881)

Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, stałem się jako miedź brząkająca, albo cymbał brzmiący.
1 Koryntów 13,1

Biblia Tysiąclecia

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
1 List do Koryntian 13,1

Biblia Warszawska

Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 13,1

Biblia Jakuba Wujka

Gdybych mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bych nie miał, zstałem się jako miedź brząkająca abo cymbał brzmiący.
1 List do Koryntian 13,1

Nowa Biblia Gdańska

Gdybym mówił językami ludzi oraz aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak brzęczące pieniądze, albo cymbał wznoszący brzmienie o la, la.
Pierwszy list do Koryntian 13,1

Biblia Przekład Toruński

Jeślibym mówił językami ludzi i aniołów, a nie miał miłości, staję się miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym.
1 List do Koryntian 13,1

Biblia Izaaka Cylkowa (1895)


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
I List do Koryntian 13,1

American Standard Version

If I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I am become sounding brass, or a clanging cymbal.
1 List do Koryntian 13,1

Clementine Vulgate

Si linguis hominum loquar, et angelorum, caritatem autem non habeam, factus sum velut s sonans, aut cymbalum tinniens.
1 List do Koryntian 13,1

King James Version

Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not charity, I am become as sounding brass, or a tinkling cymbal.
1 List do Koryntian 13,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εαν ταις γλωσσαις των ανθρωπων λαλω και των αγγελων αγαπην δε μη εχω γεγονα χαλκος ηχων η κυμβαλον αλαλαζον
1 List do Koryntian 13,1

World English Bible

If I speak with the languages of men and of angels, but don't have love, I have become sounding brass, or a clanging cymbal.
1 List do Koryntian 13,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić