„A odpowiadając Achis, rzekł Dawidowi: Wiem, iżeś ty dobry w oczach moich, jako Anioł Boży; ale książęta Filistyńskie rzekły: Niech nie chodzi z nami na wojnę.”

Biblia Gdańska (1881): 1 Samuelowa 29,9

Porównanie wersetów
Young's Literal Translation - 1 Księga Kronik 27,21

Young's Literal Translation

of the half of Manasseh in Gilead, Iddo son of Zechariah; of Benjamin, Jaasiel son of Abner; of Dan, Azareel son of Jeroham:
1 Księga Kronik 27,21

Biblia Brzeska

Nad drugą połowicą pokolenia Manassesowego w Galaadzie Jaddo, syn Zachariaszów; a nad Baniamity Jasjel, syn Abnerów.
1 Księga Kronik 27,21

Biblia Gdańska (1632)

Nad drugą połową pokolenia Manasesowego w Galaadzie Iddo, syn Zacharyjaszowy; nad Benjaminowem Jaasyjel, syn Abnerowy.
1 Kronik 27,21

Biblia Gdańska (1881)

Nad drugą połową pokolenia Manasesowego w Galaadzie Iddo, syn Zacharyjaszowy; nad Benjaminowem Jaasyjel, syn Abnerowy.
1 Kronik 27,21

Biblia Tysiąclecia

nad połową Manassesa w Gileadzie - Jiddo, syn Zachariasza; nad Beniaminitami - Jaasjel, syn Abnera;
1 Księga Kronik 27,21

Biblia Warszawska

Nad drugą połową Manassesytów w Gileadzie Jiddo, syn Zachariasza, nad Beniaminitami Jaasjel, syn Abnera,
I Księga Kronik 27,21

Biblia Jakuba Wujka

a nad połowicą pokolenia Manasse w Galaad, Jaddo, syn Zachariaszów; a nad Beniaminowym, Jasiel, syn Abnerów;
1 Księga Kronik 27,21

Nowa Biblia Gdańska

Zaś w Gilead, nad drugą połową pokolenia Menaszy - Jiddo, syn Zacharjasza; nad Binjaminitami - Jaasjel, syn Abnera;
1 Kronik 27,21

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Nad drugą połową pokolenia Manassesa w Gileadzie – Iddo, syn Zachariasza, nad Beniaminatami – Jaasiel, syn Abnera.
I Księga Kronik 27,21

American Standard Version

of the half -[tribe] of Manasseh in Gilead, Iddo the son of Zechariah: of Benjamin, Jaasiel the son of Abner:
1 Księga Kronik 27,21

Clementine Vulgate

et dimidi tribui Manasse in Galaad, Jaddo filius Zachari : Benjamin autem, Jasiel filius Abner :
1 Księga Kronik 27,21

King James Version

Of the half tribe of Manasseh in Gilead, Iddo the son of Zechariah: of Benjamin, Jaasiel the son of Abner:
1 Księga Kronik 27,21

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


World English Bible

of the half -[tribe] of Manasseh in Gilead, Iddo the son of Zechariah: of Benjamin, Jaasiel the son of Abner:
1 Księga Kronik 27,21

Westminster Leningrad Codex

לַחֲצִי הַמְנַשֶּׁה גִּלְעָדָה יִדֹּו בֶּן־זְכַרְיָהוּ ס לְבִנְיָמִן יַעֲשִׂיאֵל בֶּן־אַבְנֵר׃ ס
1 Księga Kronik 27,21
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić