„I zniszczy na tej górze zasłonę rozpostartą nad wszystkimi ludźmi i przykrycie rozciągnięte nad wszystkimi narodami.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Izajasza 25,7

Porównanie wersetów
World English Bible - List do Rzymian 8,4

World English Bible

that the ordinance of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit.
List do Rzymian 8,4

Biblia Brzeska

Aby ono prawo zakonne było wypełnione w nas, którzy nie podług ciała chodzimy, ale według ducha.
List św. Pawła do Rzymian 8,4

Biblia Gdańska (1632)

Aby ona sprawiedliwość zakonu była wypełniona w nas, którzy nie według ciała chodzimy, ale według Ducha.
Rzymian 8,4

Biblia Gdańska (1881)

Aby ona sprawiedliwość zakonu była wypełniona w nas, którzy nie według ciała chodzimy, ale według Ducha.
Rzymian 8,4

Biblia Tysiąclecia

aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według Ducha.
List do Rzymian 8,4

Biblia Warszawska

Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha.
List św. Pawła do Rzymian 8,4

Biblia Jakuba Wujka

aby usprawiedliwienie zakonu wypełniło się w nas, którzy nie podług ciała chodzimy, ale według ducha.
List do Rzymian 8,4

Nowa Biblia Gdańska

Aby sprawiedliwy wyrok Prawa mógł być wypełniony w nas; tych, co żyją nie według cielesnej natury, ale według Ducha.
List do Rzymian 8,4

Biblia Przekład Toruński

Aby sprawiedliwa norma Prawa została wypełniona w nas, którzy chodzimy, nie według ciała, ale według Ducha.
List do Rzymian 8,4

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Aby sprawiedliwość prawa wypełniła się w nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według Ducha.
List do Rzymian 8,4

American Standard Version

that the ordinance of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit.
List do Rzymian 8,4

Clementine Vulgate

et justificatio legis impleretur in nobis, qui non secundum carnem ambulamus, sed secundum spiritum.
List do Rzymian 8,4

King James Version

That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit.
List do Rzymian 8,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ινα το δικαιωμα του νομου πληρωθη εν ημιν τοις μη κατα σαρκα περιπατουσιν αλλα κατα πνευμα
List do Rzymian 8,4

Young's Literal Translation

that the righteousness of the law may be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit.
List do Rzymian 8,4

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić