„I poczęli się wszyscy społecznie wymawiać. Pierwszy mu rzekł: Kupiłem wieś i mam potrzebę wyniść a oglądać ją: proszę cię, miej mię za wymówionego.”

Biblia Jakuba Wujka: Ewangelia wg św. Łukasza 14,18

Porównanie wersetów
World English Bible - List do Rzymian 8,2

World English Bible

For the law of the Spirit of life in Christ Jesus made me free from the law of sin and of death.
List do Rzymian 8,2

Biblia Brzeska

Abowiem zakon ducha żywota, który jest w Krystusie Jezusie, wyswobodził mię od zakonu grzechu i śmierci.
List św. Pawła do Rzymian 8,2

Biblia Gdańska (1632)

Albowiem zakon Ducha żywota, który jest w Chrystusie Jezusie, uwolnił mię od zakonu grzechu śmierci.
Rzymian 8,2

Biblia Gdańska (1881)

Albowiem zakon Ducha żywota, który jest w Chrystusie Jezusie, uwolnił mię od zakonu grzechu śmierci.
Rzymian 8,2

Biblia Tysiąclecia

Albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci.
List do Rzymian 8,2

Biblia Warszawska

Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci.
List św. Pawła do Rzymian 8,2

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem zakon ducha żywota w Chrystusie Jezusie wyzwolił mię od zakonu grzechu i śmierci.
List do Rzymian 8,2

Nowa Biblia Gdańska

Ponieważ Prawo Ducha Życia uwolniło cię w Jezusie Chrystusie od prawa grzechu i śmierci.
List do Rzymian 8,2

Biblia Przekład Toruński

Albowiem prawo Ducha, życiem w Chrystusie Jezusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci.
List do Rzymian 8,2

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Gdyż prawo Ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci.
List do Rzymian 8,2

American Standard Version

For the law of the Spirit of life in Christ Jesus made me free from the law of sin and of death.
List do Rzymian 8,2

Clementine Vulgate

Lex enim spiritus vitæ in Christo Jesu liberavit me a lege peccati et mortis.
List do Rzymian 8,2

King James Version

For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death.
List do Rzymian 8,2

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο γαρ νομος του πνευματος της ζωης εν χριστω ιησου ηλευθερωσεν με απο του νομου της αμαρτιας και του θανατου
List do Rzymian 8,2

Young's Literal Translation

for the law of the Spirit of the life in Christ Jesus did set me free from the law of the sin and of the death;
List do Rzymian 8,2

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić