„Jeśli jest ktoś nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierne, nie oskarżone o rozwiązłość lub brak karności.”

Biblia Przekład Toruński: List do Tytusa 1,6

Porównanie wersetów
World English Bible - List do Rzymian 7,1

World English Bible

Or don't you know, brothers (for I speak to men who know the law), that the law has dominion over a man for as long as he lives?
List do Rzymian 7,1

Biblia Brzeska

Abo nie wiecie, bracia! (Boć z uczonymi w zakonie mówię), iż zakon panuje człowiekowi, pókiby żyw był?
List św. Pawła do Rzymian 7,1

Biblia Gdańska (1632)

Azaż nie wiecie, bracia! (bo powiadomym zakonu mówię), iż zakon panuje nad człowiekiem, póki żyje?
Rzymian 7,1

Biblia Gdańska (1881)

Azaż nie wiecie, bracia! (bo powiadomym zakonu mówię), iż zakon panuje nad człowiekiem, póki żyje?
Rzymian 7,1

Biblia Tysiąclecia

Czyż nie jest wam wiadomo, bracia - mówię przecież do tych, co Prawo znają - że Prawo ma moc nad człowiekiem, dopóki on żyje?
List do Rzymian 7,1

Biblia Warszawska

Czyż nie wiecie, bracia - mówię przecież do tych, którzy zakon znają - że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje?
List św. Pawła do Rzymian 7,1

Biblia Jakuba Wujka

Aza nie wiecie bracia (bo umiejącym zakon mówię), iż zakon panuje człowiekowi, jako długi czas żywie.
List do Rzymian 7,1

Nowa Biblia Gdańska

Czyż nie wiecie, bracia (gdyż mówię tym, co znają Prawo Mojżesza), że Prawo jest panem człowieka przez czas, jak długi żyje?
List do Rzymian 7,1

Biblia Przekład Toruński

Czy nie wiecie, bracia – mówię bowiem do tych, którzy znają Prawo – że Prawo panuje nad człowiekiem przez czas jego życia?
List do Rzymian 7,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Czyż nie wiecie, bracia (bo mówię do znających prawo), że prawo panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje?
List do Rzymian 7,1

American Standard Version

Or are ye ignorant, brethren (for I speak to men who know the law), that the law hath dominion over a man for so long time as he liveth?
List do Rzymian 7,1

Clementine Vulgate

An ignoratis, fratres (scientibus enim legem loquor), quia lex in homine dominatur quanto tempore vivit ?
List do Rzymian 7,1

King James Version

Know ye not, brethren, (for I speak to them that know the law,) how that the law hath dominion over a man as long as he liveth?
List do Rzymian 7,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

η αγνοειτε αδελφοι γινωσκουσιν γαρ νομον λαλω οτι ο νομος κυριευει του ανθρωπου εφ οσον χρονον ζη
List do Rzymian 7,1

Young's Literal Translation

Are ye ignorant, brethren -- for to those knowing law I speak -- that the law hath lordship over the man as long as he liveth?
List do Rzymian 7,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić