„A tak zgotowana jest wszystka służba Pańska dnia onego dla obchodzenia święta przejścia, i dla ofiarowania całopalenia na ołtarzu Pańskim według rozkazania króla Jozyjasza.”

Biblia Gdańska (1632): 2 Kronik 35,16

Porównanie wersetów
World English Bible - List do Rzymian 13,6

World English Bible

For this reason you also pay taxes, for they are ministers of God's service, attending continually on this very thing.
List do Rzymian 13,6

Biblia Brzeska

Abowiem i dla tego cła dawacie, gdyż są sługami Bożymi tego ustawicznie pilnujący.
List św. Pawła do Rzymian 13,6

Biblia Gdańska (1632)

Albowiem dla tego też podatki dajecie, gdyż są sługami Bożymi, którzy tego samego ustawicznie pilnują.
Rzymian 13,6

Biblia Gdańska (1881)

Albowiem dla tego też podatki dajecie, gdyż są sługami Bożymi, którzy tego samego ustawicznie pilnują.
Rzymian 13,6

Biblia Tysiąclecia

Z tego samego też powodu płacicie podatki. Bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd.
List do Rzymian 13,6

Biblia Warszawska

Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli.
List św. Pawła do Rzymian 13,6

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem też dla tego podatki dawacie: abowiem są sługami Bożymi, na to samo służący.
List do Rzymian 13,6

Nowa Biblia Gdańska

Bo przez to i podatki płacicie, gdyż są publicznymi sługami Boga, którzy ku temu trwają.
List do Rzymian 13,6

Biblia Przekład Toruński

Dlatego bowiem płacicie podatki, bo oni są sługami Boga, właśnie po to, aby w tym trwać.
List do Rzymian 13,6

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Z tego też powodu płacicie podatki. Ci bowiem, którzy tego właśnie ustawicznie pilnują, są sługami Boga.
List do Rzymian 13,6

American Standard Version

For this cause ye pay tribute also; for they are ministers of God`s service, attending continually upon this very thing.
List do Rzymian 13,6

Clementine Vulgate

Ideo enim et tributa præstatis : ministri enim Dei sunt, in hoc ipsum servientes.
List do Rzymian 13,6

King James Version

For for this cause pay ye tribute also: for they are God's ministers, attending continually upon this very thing.
List do Rzymian 13,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

δια τουτο γαρ και φορους τελειτε λειτουργοι γαρ θεου εισιν εις αυτο τουτο προσκαρτερουντες
List do Rzymian 13,6

Young's Literal Translation

for because of this also pay ye tribute; for servants of God they are, on this very thing attending continually;
List do Rzymian 13,6

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić