„Wyrocznia. Słowo WIEKUISTEGO do Israela przez Malachiasza.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Malachiasza 1,1

Porównanie wersetów
World English Bible - List do Rzymian 13,1

World English Bible

Let every soul be in subjection to the higher authorities, for there is no authority except from God, and those who be are ordained by God.
List do Rzymian 13,1

Biblia Brzeska

Każdy człowiek niechaj będzie poddany zwirzchnim przełożeństwam; abowiem nie jest przełożeństwo, jedno od Boga, a przełożeństwa, które bywają od Boga, są porządnie postanowione.
List św. Pawła do Rzymian 13,1

Biblia Gdańska (1632)

Każda dusza niech będzie zwierzchnościom wyższym poddana: boć nie masz zwierzchności, tylko od Boga; a te, które są zwierzchności, od Boga są postanowione.
Rzymian 13,1

Biblia Gdańska (1881)

Każda dusza niech będzie zwierzchnościom wyższym poddana: boć nie masz zwierzchności, tylko od Boga; a te, które są zwierzchności, od Boga są postanowione.
Rzymian 13,1

Biblia Tysiąclecia

Każdy niech będzie poddany władzom, sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która by nie pochodziła od Boga, a te, które są, zostały ustanowione przez Boga.
List do Rzymian 13,1

Biblia Warszawska

Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione.
List św. Pawła do Rzymian 13,1

Biblia Jakuba Wujka

Wszelaka dusza niechaj będzie poddana wyższym zwierzchnościam. Abowiem nie masz zwierzchności, jedno od Boga, a które są, od Boga są postanowione.
List do Rzymian 13,1

Nowa Biblia Gdańska

Każda osoba niech się podporządkuje władzom wyższym; bo nie istnieje władza, jeśli nie od Boga; a te, które istnieją, są umieszczone na stanowiskach poniżej Boga.
List do Rzymian 13,1

Biblia Przekład Toruński

Każda dusza niech się podporządkowuje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga; a te władze, które są, przez Boga są wyznaczone.
List do Rzymian 13,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Każda dusza niech będzie poddana władzom zwierzchnim. Nie ma bowiem władzy innej, jak tylko od Boga, a te władze, które są, zostały ustanowione przez Boga.
List do Rzymian 13,1

American Standard Version

Let every soul be in subjection to the higher powers: for there is no power but of God; and the [powers] that be are ordained of God.
List do Rzymian 13,1

Clementine Vulgate

Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit : non est enim potestas nisi a Deo : quæ autem sunt, a Deo ordinatæ sunt.
List do Rzymian 13,1

King James Version

Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God: the powers that be are ordained of God.
List do Rzymian 13,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

πασα ψυχη εξουσιαις υπερεχουσαις υποτασσεσθω ου γαρ εστιν εξουσια ει μη απο θεου αι δε ουσαι εξουσιαι υπο του θεου τεταγμεναι εισιν
List do Rzymian 13,1

Young's Literal Translation

Let every soul to the higher authorities be subject, for there is no authority except from God, and the authorities existing are appointed by God,
List do Rzymian 13,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić