„Albowiem każdy swój własny ciężar poniesie.”

Biblia Przekład Toruński: List do Galacjan 6,5

Porównanie wersetów
World English Bible - List do Rzymian 12,5

World English Bible

so we, who are many, are one body in Christ, and individually members one of another.
List do Rzymian 12,5

Biblia Brzeska

Także wiele nas jest jednym ciałem w Krystusie, a z osobna jedni drugich członkami.
List św. Pawła do Rzymian 12,5

Biblia Gdańska (1632)

Tak wiele nas jest jednem ciałem w Chrystusie, aleśmy z osobna jedni drugich członkami.
Rzymian 12,5

Biblia Gdańska (1881)

Tak wiele nas jest jednem ciałem w Chrystusie, aleśmy z osobna jedni drugich członkami.
Rzymian 12,5

Biblia Tysiąclecia

podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteśmy nawzajem dla siebie członkami.
List do Rzymian 12,5

Biblia Warszawska

Tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich.
List św. Pawła do Rzymian 12,5

Biblia Jakuba Wujka

tak wiele nas jednym ciałem jesteśmy w Chrystusie, a każdy z osobna jeden drugiego członkami.
List do Rzymian 12,5

Nowa Biblia Gdańska

Tak wielu jest jednym ciałem w Chrystusie, zaś każdy w swoim rodzaju; jedni członkami drugich.
List do Rzymian 12,5

Biblia Przekład Toruński

Tak wielu nas, a jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a zgodnie z tym jesteśmy jedni drugich członkami.
List do Rzymian 12,5

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Tak my, chociaż liczni, jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, ale z osobna jesteśmy członkami jedni drugich.
List do Rzymian 12,5

American Standard Version

so we, who are many, are one body in Christ, and severally members one of another.
List do Rzymian 12,5

Clementine Vulgate

ita multi unum corpus sumus in Christo, singuli autem alter alterius membra.
List do Rzymian 12,5

King James Version

So we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another.
List do Rzymian 12,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ουτως οι πολλοι εν σωμα εσμεν εν χριστω ο δε καθ εις αλληλων μελη
List do Rzymian 12,5

Young's Literal Translation

so we, the many, one body are in Christ, and members each one of one another.
List do Rzymian 12,5

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić