„A wyszedłszy zaś z granic Tyrskich i Sydońskich, przyszedł nad morze Galilejskie, pośrodkiem granic dziesięciu miast.”

Biblia Gdańska (1632): Marka 7,31

Porównanie wersetów
World English Bible - List do Rzymian 12,4

World English Bible

For even as we have many members in one body, and all the members don't have the same function,
List do Rzymian 12,4

Biblia Brzeska

Abowiem jako w jednym ciele wiele członków mamy, a wszytki członki jednejże sprawy nie mają.
List św. Pawła do Rzymian 12,4

Biblia Gdańska (1632)

Albowiem jako w jednem ciele wiele członków mamy, ale wszystkie członki nie jednoż dzieło mają:
Rzymian 12,4

Biblia Gdańska (1881)

Albowiem jako w jednem ciele wiele członków mamy, ale wszystkie członki nie jednoż dzieło mają:
Rzymian 12,4

Biblia Tysiąclecia

Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność -
List do Rzymian 12,4

Biblia Warszawska

Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują,
List św. Pawła do Rzymian 12,4

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem jako w jednym ciele wiele członków mamy, a wszytkie członki nie jednę sprawę mają,
List do Rzymian 12,4

Nowa Biblia Gdańska

Gdyż tak jak w jednym ciele mamy wiele członków, zaś wszystkie członki nie mają tego samego zadania -
List do Rzymian 12,4

Biblia Przekład Toruński

Albowiem tak, jak w jednym ciele mamy wiele członków, lecz nie wszystkie członki mają te same działanie,
List do Rzymian 12,4

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, ale nie wszystkie członki wykonują tę samą czynność;
List do Rzymian 12,4

American Standard Version

For even as we have many members in one body, and all the members have not the same office:
List do Rzymian 12,4

Clementine Vulgate

Sicut enim in uno corpore multa membra habemus, omnia autem membra non eumdem actum habent :
List do Rzymian 12,4

King James Version

For as we have many members in one body, and all members have not the same office:
List do Rzymian 12,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

καθαπερ γαρ εν ενι σωματι μελη πολλα εχομεν τα δε μελη παντα ου την αυτην εχει πραξιν
List do Rzymian 12,4

Young's Literal Translation

for as in one body we have many members, and all the members have not the same office,
List do Rzymian 12,4

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić