„Jeśli natomiast nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie jest wzbudzony.”

Biblia Przekład Toruński: 1 List do Koryntian 15,13

Porównanie wersetów
World English Bible - List do Rzymian 12,15

World English Bible

Rejoice with those who rejoice. Weep with those who weep.
List do Rzymian 12,15

Biblia Brzeska

Weselcie się z tymi, którzy się weselą, a płaczcie z tymi, którzy płaczą.
List św. Pawła do Rzymian 12,15

Biblia Gdańska (1632)

Weselcie się z weselącymi, a płaczcie z płaczącymi.
Rzymian 12,15

Biblia Gdańska (1881)

Weselcie się z weselącymi, a płaczcie z płaczącymi.
Rzymian 12,15

Biblia Tysiąclecia

Weselcie się z tymi, którzy się weselą. płaczcie z tymi, którzy płaczą.
List do Rzymian 12,15

Biblia Warszawska

Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi.
List św. Pawła do Rzymian 12,15

Biblia Jakuba Wujka

Weselcie się z weselącymi, płaczcie z płaczącymi.
List do Rzymian 12,15

Nowa Biblia Gdańska

Radujcie się z radującymi się i płaczcie z płaczącymi.
List do Rzymian 12,15

Biblia Przekład Toruński

Weselcie się z weselącymi, a płaczcie z płaczącymi.
List do Rzymian 12,15

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Radujcie się z tymi, którzy się radują, a płaczcie z tymi, którzy płaczą.
List do Rzymian 12,15

American Standard Version

Rejoice with them that rejoice; weep with them that weep.
List do Rzymian 12,15

Clementine Vulgate

Gaudere cum gaudentibus, flere cum flentibus :
List do Rzymian 12,15

King James Version

Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep.
List do Rzymian 12,15

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

χαιρειν μετα χαιροντων και κλαιειν μετα κλαιοντων
List do Rzymian 12,15

Young's Literal Translation

to rejoice with the rejoicing, and to weep with the weeping,
List do Rzymian 12,15

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić