„Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka?”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: I List do Koryntian 3,16

Porównanie wersetów
World English Bible - List do Filipian 4,17

World English Bible

Not that I seek for the gift, but I seek for the fruit that increases to your account.
List do Filipian 4,17

Biblia Brzeska

Nie iżbych daru pożądał; ale żądam owocu obfitującego, który by wszedł w rachunek wasz.
List św. Pawła do Filipian 4,17

Biblia Gdańska (1632)

Nie przeto, żebym datku szukał; ale szukam pożytku, który by obfitował na rachunku waszym.
Filipensów 4,17

Biblia Gdańska (1881)

Nie przeto, żebym datku szukał; ale szukam pożytku, który by obfitował na rachunku waszym.
Filipensów 4,17

Biblia Tysiąclecia

Mówię zaś to bynajmniej nie dlatego, że pragnę daru, lecz pragnę owocu, który wzrasta na wasze dobro.
List do Filipian 4,17

Biblia Warszawska

Nie żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie będzie zaliczony na wasze dobro.
List św. Pawła do Filipian 4,17

Biblia Jakuba Wujka

Nie iżbym szukał datku, ale szukam owocu, który by obfitował na liczbie waszej.
List do Filipian 4,17

Nowa Biblia Gdańska

Nie, żebym poszukiwał daru, ale szukam owocu, co obfituje na waszym rachunku.
List do Filipian 4,17

Biblia Przekład Toruński

Nie, żebym pragnął daru; ale pragnę owocu, rosnącego na waszym rachunku.
List do Filipian 4,17

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Nie żebym pragnął daru, ale pragnę owocu, który by wzrastał na wasze konto.
List do Filipian 4,17

American Standard Version

Not that I seek for the gift; but I seek for the fruit that increaseth to your account.
List do Filipian 4,17

Clementine Vulgate

Non quia quro datum, sed requiro fructum abundantem in ratione vestra.
List do Filipian 4,17

King James Version

Not because I desire a gift: but I desire fruit that may abound to your account.
List do Filipian 4,17

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ουχ οτι επιζητω το δομα αλλ επιζητω τον καρπον τον πλεοναζοντα εις λογον υμων
List do Filipian 4,17

Young's Literal Translation

not that I seek after the gift, but I seek after the fruit that is overflowing to your account;
List do Filipian 4,17

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić