„Bo rzeczy jego niewidzialne od stworzenia świata, przez rzeczy uczynione widzialne bywają, to jest ona wieczna jego moc i bóstwo, na to, aby oni byli bez wymówki.”

Biblia Gdańska: Rzymian 1,20

Porównanie wersetów
World English Bible - List Jakuba 5,2

World English Bible

Your riches are corrupted and your garments are moth-eaten.
List Jakuba 5,2

Biblia Brzeska

Bogactwa wasze zgniły, w szaty wasze mole się wrzuciły.
List św. Jakuba 5,2

Biblia Gdańska

Bogactwo wasze zgniło, a szaty wasze mole zgryzły.
Jakóba 5,2

Biblia Tysiąclecia

Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla moli,
List św. Jakuba 5,2

Biblia Warszawska

Bogactwo wasze zmarniało, a szaty wasze mole zjadły.
List św. Jakuba 5,2

Biblia Jakuba Wujka

Bogactwa wasze zgniły, a szaty wasze mole pogryzły.
List św. Jakuba 5,2

Nowa Biblia Gdańska

Wasze bogactwo znikło, a wasze szaty są zjedzone przez mole.
List spisany przez Jakóba 5,2

Biblia Przekład Toruński

Bogactwo wasze zgniło, a wasze szaty zostały zjedzone przez mole.
List Jakuba 5,2

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wasze bogactwo zgniło, a wasze szaty zjadły mole.
List Jakuba 5,2

American Standard Version

Your riches are corrupted, and your garments are moth-eaten.
List Jakuba 5,2

Clementine Vulgate

Diviti vestr putrefact sunt, et vestimenta vestra a tineis comesta sunt.
List Jakuba 5,2

King James Version

Your riches are corrupted, and your garments are motheaten.
List Jakuba 5,2

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο πλουτος υμων σεσηπεν και τα ιματια υμων σητοβρωτα γεγονεν
List Jakuba 5,2

Young's Literal Translation

your riches have rotted, and your garments have become moth-eaten;
List Jakuba 5,2

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić