„Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.”

Biblia Tysiąclecia: List do Galatów 5,18

Porównanie wersetów
World English Bible - List Jakuba 5,14

World English Bible

Is any among you sick? Let him call for the elders of the assembly, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord,
List Jakuba 5,14

Biblia Brzeska

Jest kto niemocny miedzy wami? Niechaj wzowie starszych kościoła, a niech się za nim modlą, pomazując go olejkiem w imię Pańskie.
List św. Jakuba 5,14

Biblia Gdańska

Choruje kto między wami, niechże zawoła starszych zborowych, a niech się modlą za nim, pomazując go olejkiem w imieniu Pańskiem;
Jakóba 5,14

Biblia Tysiąclecia

Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana.
List św. Jakuba 5,14

Biblia Warszawska

Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim.
List św. Jakuba 5,14

Biblia Jakuba Wujka

Choruje kto między wami? Niech wwiedzie kapłany kościelne, a niech się modlą nad nim, pomazując go olejem w imię Pańskie,
List św. Jakuba 5,14

Nowa Biblia Gdańska

Choruje ktoś pośród was? Niech przywoła do siebie starszych zboru, niech się przy nim pomodlą oraz w Imieniu Pana namaszczą go oliwą;
List spisany przez Jakóba 5,14

Biblia Przekład Toruński

Choruje ktoś pośród was, niech przywoła do siebie starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imieniu Pana;
List Jakuba 5,14

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Choruje ktoś wśród was? Niech przywoła starszych kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana.
List Jakuba 5,14

American Standard Version

Is any among you sick? Let him call for the elders of the church; and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord:
List Jakuba 5,14

Clementine Vulgate

Infirmatur quis in vobis ? inducat presbyteros ecclesi, et orent super eum, ungentes eum oleo in nomine Domini :
List Jakuba 5,14

King James Version

Is any sick among you? let him call for the elders of the church; and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord:
List Jakuba 5,14

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ασθενει τις εν υμιν προσκαλεσασθω τους πρεσβυτερους της εκκλησιας και προσευξασθωσαν επ αυτον αλειψαντες αυτον ελαιω εν τω ονοματι του κυριου
List Jakuba 5,14

Young's Literal Translation

is any infirm among you? let him call for the elders of the assembly, and let them pray over him, having anointed him with oil, in the name of the Lord,
List Jakuba 5,14

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić