„I byli chrzczeni przez niego w Jordanie, wyznając swoje grzechy.”

Biblia Przekład Toruński: Ewangelia Mateusza 3,6

Porównanie wersetów
World English Bible - Księga Sędziów 5,6

World English Bible

In the days of Shamgar the son of Anath, In the days of Jael, the highways were unoccupied, The travelers walked through byways.
Księga Sędziów 5,6

Biblia Brzeska

Za czasów Samgar, syna Anatowego, i za czasów Jael zaginęły ścieżki, a ci którzy szli w drogę, chodzili krzywemi ścieżkami.
Księga Sędziów 5,6

Biblia Gdańska (1632)

Za dni Samgara, syna Anatowego, i za dni Jaeli zaginęły ścieżki, a którzy szli w drogę, chodzili ścieżkami krzywemi.
Sędziów 5,6

Biblia Gdańska (1881)

Za dni Samgara, syna Anatowego, i za dni Jaeli zaginęły ścieżki, a którzy szli w drogę, chodzili ścieżkami krzywemi.
Sędziów 5,6

Biblia Tysiąclecia

Za dni Szamgara, syna Anata, za dni Jaeli opustoszały drogi, a chodzący szlakami udeptanymi, po krętych drogach kroczyli.
Księga Sędziów 5,6

Biblia Warszawska

W dniach Szamgara, syna Anata, W dniach Jael ustały karawany, A wędrowcy po drogach Musieli chodzić krętymi ścieżkami.
Księga Sędziów 5,6

Biblia Jakuba Wujka

Za czasu Samgar, syna Anat, za czasu Jahel odpoczęły ścieżki, a którzy chodzili przez nie, szli dróżkami zdrożnemi.
Księga Sędziów 5,6

Nowa Biblia Gdańska

Za dni Szamgara, syna Anatha; za dni Jaeli opustoszały drogi, a ci, co wędrowali po ścieżkach, chodzili krętymi manowcami.
Księga Sędziów 5,6

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Za dni Szamgara, syna Anata, za dni Jael wyludniły się drogi, a ci, którzy wyruszyli w drogę, chodzili krętymi ścieżkami.
Księga Sędziów 5,6

American Standard Version

In the days of Shamgar the son of Anath, In the days of Jael, the highways were unoccupied, And the travellers walked through byways.
Księga Sędziów 5,6

Clementine Vulgate

In diebus Samgar filii Anath,in diebus Jahel quieverunt semit :et qui ingrediebantur per eas,ambulaverunt per calles devios.
Księga Sędziów 5,6

King James Version

In the days of Shamgar the son of Anath, in the days of Jael, the highways were unoccupied, and the travellers walked through byways.
Księga Sędziów 5,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

In the days of Shamgar son of Anath -- In the days of Jael -- The ways have ceased, And those going in the paths go [in] crooked ways.
Księga Sędziów 5,6

Westminster Leningrad Codex

בִּימֵי שַׁמְגַּר בֶּן־עֲנָת בִּימֵי יָעֵל חָדְלוּ אֳרָחֹות וְהֹלְכֵי נְתִיבֹות יֵלְכוּ אֳרָחֹות עֲקַלְקַלֹּות׃
Księga Sędziów 5,6
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić