„Na koniec, bracia, módlcie się za nas, aby Słowo Pana szerzyło się i rozsławiało, jak i u was;”

Biblia Przekład Toruński: 2 List do Tesaloniczan 3,1

Porównanie wersetów
World English Bible - Księga Rodzaju 47,1

World English Bible

Then Joseph went in and told Pharaoh, and said, "My father and my brothers, with their flocks, their herds, and all that they own, have come out of the land of Canaan; and, behold, they are in the land of Goshen."
Księga Rodzaju 47,1

Biblia Brzeska

Tedy Józef przyjechawszy do faraona opowiedział jemu: Iż z ziemie chananejskiej przyjechał ociec jego i bracia jego ze wszytkiemi trzodami swemi i z dobytki i ze wszytką swoją majętnością, a iż już są w ziemi Gesen.
1 Księga Mojżeszowa 47,1

Biblia Gdańska

Tedy przyjechawszy Józef, oznajmił Faraonowi, i rzekł: Ojciec mój i bracia moi z owcami swemi, i z wołami swymi, i ze wszystkiem, co mają, przyjechali z ziemi Chananejskiej; a oto, są w ziemi Gosen.
1 Mojżeszowa 47,1

Biblia Tysiąclecia

Józef wszedłszy do faraona oznajmił mu: Ojciec mój i bracia z trzodami, bydłem i całym dobytkiem przybyli z ziemi Kanaan i są już w kraju Goszen.
Księga Rodzaju 47,1

Biblia Warszawska

A Józef, gdy przyjechał, powiadomił faraona, mówiąc: Ojciec mój i bracia moi przybyli z ziemi kanaanejskiej z trzodami swymi, z bydłem, i z całym dobytkiem swoim i są w krainie Goszen.
I Księga Mojżeszowa 47,1

Biblia Jakuba Wujka

Przyjachawszy tedy Jozef oznajmił Faraonowi, mówiąc: Ociec mój i bracia, owce ich i bydło, i wszystko, co mają, przyszli z ziemie Chananejskiej, a oto stoją w ziemi Gessen.
Księga Rodzaju 47,1

Nowa Biblia Gdańska

Więc Josef przybył oraz doniósł faraonowi, mówiąc: Z ziemi Kanaan przybyli: Mój ojciec, moi bracia, ich trzody, ich bydło oraz wszystko, co do nich należy; oto są w ziemi Goszen.
I Księga Mojżesza 47,1

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Józef więc przyszedł i powiedział faraonowi: Mój ojciec i moi bracia ze swymi owcami, wołami i ze wszystkim, co mają, przybyli z ziemi Kanaan; oto są w ziemi Goszen.
Księga Rodzaju 47,1

American Standard Version

Then Joseph went in and told Pharaoh, and said, My father and my brethren, and their flocks, and their herds, and all that they have, are come out of the land of Canaan; and, behold, they are in the land of Goshen.
Księga Rodzaju 47,1

Clementine Vulgate

Ingressus ergo Joseph nuntiavit Pharaoni, dicens : Pater meus et fratres, oves eorum et armenta, et cuncta qu possident, venerunt de terra Chanaan : et ecce consistunt in terra Gessen.
Księga Rodzaju 47,1

King James Version

Then Joseph came and told Pharaoh, and said, My father and my brethren, and their flocks, and their herds, and all that they have, are come out of the land of Canaan; and, behold, they are in the land of Goshen.
Księga Rodzaju 47,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And Joseph cometh, and declareth to Pharaoh, and saith, `My father, and my brethren, and their flock, and their herd, and all they have, have come from the land of Canaan, and lo, they [are] in the land of Goshen.`
Księga Rodzaju 47,1

Westminster Leningrad Codex

וַיָּבֹא יֹוסֵף וַיַּגֵּד לְפַרְעֹה וַיֹּאמֶר אָבִי וְאַחַי וְצֹאנָם וּבְקָרָם וְכָל־אֲשֶׁר לָהֶם בָּאוּ מֵאֶרֶץ כְּנָעַן וְהִנָּם בְּאֶרֶץ גֹּשֶׁן׃
1 Księga Mojżeszowa 47,1
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić