„Stąd doznaliśmy przez was, bracia, w wielkiej potrzebie i ucisku naszym pociechy dzięki waszej wierze,”

Biblia Warszawska: 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 3,7

Porównanie wersetów
World English Bible - Księga Rodzaju 46,25

World English Bible

These are the sons of Bilhah, whom Laban gave to Rachel, his daughter, and these she bore to Jacob: all the souls were seven.
Księga Rodzaju 46,25

Biblia Brzeska

A cić są synowie Bale, którą Laban dał był Racheli, córce swej, a ona je porodziła Jakubowi. A było ich wszytkich siedm osób.
1 Księga Mojżeszowa 46,25

Biblia Gdańska

Ci są synowie Bali, którą był dał Laban Racheli, córce swej, która je urodziła Jakóbowi; wszystkich dusz siedem.
1 Mojżeszowa 46,25

Biblia Tysiąclecia

Są to potomkowie synów Bilhy, którą dał Laban Racheli, swej córce, a która urodziła ich Jakubowi. Wszystkich osób siedem.
Księga Rodzaju 46,25

Biblia Warszawska

To są synowie Bilhy, którą dał Laban córce swej Racheli, których ona urodziła Jakubowi; wszystkich osób siedem.
I Księga Mojżeszowa 46,25

Biblia Jakuba Wujka

To synowie Balei, którą dał Laban Racheli, córce swej, i te urodziła Jakobowi: wszytkich dusz siedm.
Księga Rodzaju 46,25

Nowa Biblia Gdańska

Oto potomkowie Bilhy, którą Laban dał swojej córce Racheli, a urodziła ich Jakóbowi; ogółem siedem dusz.
I Księga Mojżesza 46,25

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

To są synowie Bilhy, którą Laban dał swej córce Racheli, i których urodziła Jakubowi. Wszystkich dusz – siedem.
Księga Rodzaju 46,25

American Standard Version

These are the sons of Bilhah, whom Laban gave unto Rachel his daughter, and these she bare unto Jacob: all the souls were seven.
Księga Rodzaju 46,25

Clementine Vulgate

Hi filii Bal, quam dedit Laban Racheli fili su : et hos genuit Jacob : omnes anim, septem.
Księga Rodzaju 46,25

King James Version

These are the sons of Bilhah, which Laban gave unto Rachel his daughter, and she bare these unto Jacob: all the souls were seven.
Księga Rodzaju 46,25

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

These [are] sons of Bilhah, whom Laban gave to Rachel his daughter; and she beareth these to Jacob -- all the persons [are] seven.
Księga Rodzaju 46,25

Westminster Leningrad Codex

אֵלֶּה בְּנֵי בִלְהָה אֲשֶׁר־נָתַן לָבָן לְרָחֵל בִּתֹּו וַתֵּלֶד אֶת־אֵלֶּה לְיַעֲקֹב כָּל־נֶפֶשׁ שִׁבְעָה׃
1 Księga Mojżeszowa 46,25
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić