„A człowieka, który wywołuje odszczepieństwo, po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj,”

Biblia Warszawska: List św. Pawła do Tytusa 3,10

Porównanie wersetów
World English Bible - Księga Rodzaju 46,18

World English Bible

These are the sons of Zilpah, whom Laban gave to Leah, his daughter, and these she bore to Jacob, even sixteen souls.
Księga Rodzaju 46,18

Biblia Brzeska

A toć są synowie Zelfini, którą Laban dał był Lijej, dziewce swej, których ona Jakubowi szesnaście urodziła.
1 Księga Mojżeszowa 46,18

Biblia Gdańska

Cić są synowie Zelfy, którą był dał Laban Lii, córce swej, których ona urodziła Jakóbowi, szesnaście dusz.
1 Mojżeszowa 46,18

Biblia Tysiąclecia

Są to potomkowie synów Zilpy, którą dał Laban córce swej Lei, a która ich urodziła Jakubowi - szesnaście osób.
Księga Rodzaju 46,18

Biblia Warszawska

To są synowie Zylpy, którą dał Laban córce swej Lei, których ona urodziła Jakubowi; razem szesnaście osób.
I Księga Mojżeszowa 46,18

Biblia Jakuba Wujka

To synowie Zelfy, którą dał Laban Lijej, córce swej, i te urodziła Jakobowi: szesnaście dusz.
Księga Rodzaju 46,18

Nowa Biblia Gdańska

Oto potomkowie Zylpy, którą Laban dał swojej córce Lei, a urodziła ich Jakóbowi - to jest szesnaście dusz.
I Księga Mojżesza 46,18

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

To są synowie Zilpy, którą Laban dał swej córce Lei, których ona urodziła Jakubowi – szesnaście dusz.
Księga Rodzaju 46,18

American Standard Version

These are the sons of Zilpah, whom Laban gave to Leah his daughter; and these she bare unto Jacob, even sixteen souls.
Księga Rodzaju 46,18

Clementine Vulgate

Hi filii Zelph, quam dedit Laban Li fili su : et hos genuit Jacob sedecim animas.
Księga Rodzaju 46,18

King James Version

These are the sons of Zilpah, whom Laban gave to Leah his daughter, and these she bare unto Jacob, even sixteen souls.
Księga Rodzaju 46,18

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

These [are] sons of Zilpah, whom Laban gave to Leah his daughter, and she beareth these to Jacob -- sixteen persons.
Księga Rodzaju 46,18

Westminster Leningrad Codex

אֵלֶּה בְּנֵי זִלְפָּה אֲשֶׁר־נָתַן לָבָן לְלֵאָה בִתֹּו וַתֵּלֶד אֶת־אֵלֶּה לְיַעֲקֹב שֵׁשׁ עֶשְׂרֵה נָפֶשׁ׃
1 Księga Mojżeszowa 46,18
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić