„Będziesz stąpał po lwie i po żmii, Lwiątko i potwora rozdepczesz.”

Biblia Warszawska: Księga Psalmów 91,13

Porównanie wersetów
World English Bible - Księga Rodzaju 46,17

World English Bible

The sons of Asher: Imnah, Ishvah, Ishvi, Beriah, and Serah their sister. The sons of Beriah: Heber and Malchiel.
Księga Rodzaju 46,17

Biblia Brzeska

A synowie Asser byli: Jamna, Jesua, Jesui, Berja i Sara, siostra ich. A synowie Berjego byli: Heber i Melchiel.
1 Księga Mojżeszowa 46,17

Biblia Gdańska

A synowie Aser: Jemna, i Jesua, i Isui, i Beryja, i Sera, siostra ich. A synowie Beryjego: Heber, i Melchyjel.
1 Mojżeszowa 46,17

Biblia Tysiąclecia

Synowie Asera: Jimna, Jiszwa, Jiszwi, Beria oraz ich siostra imieniem Serach; a synowie Berii: Cheber i Malkiel.
Księga Rodzaju 46,17

Biblia Warszawska

Synami Aszera byli: Jimna, Jiszwa, Jiszwi, Beria, a siostrą ich była Serach. A synami Berii byli: Cheber i Malkiel.
I Księga Mojżeszowa 46,17

Biblia Jakuba Wujka

Synowie Aser: Jamne i Jesua, i Jesui, i Beria, i Sara, siostra ich. Synowie Bery: Heber i Melchiel.
Księga Rodzaju 46,17

Nowa Biblia Gdańska

Także synowie Aszera: Imna, Iszfa, Iszfi, Berya oraz ich siostra Serach; a synowie Beryi to: Chaber i Malkiel.
I Księga Mojżesza 46,17

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Synowie Aszera: Jimna, Jiszwa, Jiszwi, Beria i siostra ich Serach. A synowie Berii: Cheber i Malkiel.
Księga Rodzaju 46,17

American Standard Version

And the sons of Asher: Imnah, and Ishvah, and Ishvi, and Beriah, and Serah their sister; and the sons of Beriah: Heber, and Malchiel.
Księga Rodzaju 46,17

Clementine Vulgate

Filii Aser : Jamne et Jesua et Jessui et Beria, Sara quoque soror eorum. Filii Beria : Heber et Melchiel.
Księga Rodzaju 46,17

King James Version

And the sons of Asher; Jimnah, and Ishuah, and Isui, and Beriah, and Serah their sister: and the sons of Beriah; Heber, and Malchiel.
Księga Rodzaju 46,17

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And sons of Asher: Jimnah, and Ishuah, and Isui, and Beriah, and Serah their sister. And sons of Beriah: Heber and Malchiel.
Księga Rodzaju 46,17

Westminster Leningrad Codex

וּבְנֵי אָשֵׁר יִמְנָה וְיִשְׁוָה וְיִשְׁוִי וּבְרִיעָה וְשֶׂרַח אֲחֹתָם וּבְנֵי בְרִיעָה חֶבֶר וּמַלְכִּיאֵל׃
1 Księga Mojżeszowa 46,17
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić