„Takie zaś jest znaczenie wyrazów: Mene - Bóg obliczył twoje panowanie i ustalił jego kres.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Daniela 5,26

Porównanie wersetów
World English Bible - Księga Rodzaju 2,2

World English Bible

On the seventh day God finished his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made.
Księga Rodzaju 2,2

Biblia Brzeska

Abowiem dokończył był Bóg dnia siódmego sprawy swej, którą uczynił i odpoczynął dnia siódmego od każdej swej sprawy, którą sprawował.
1 Księga Mojżeszowa 2,2

Biblia Gdańska (1632)

I dokończył Bóg dnia siódmego dzieła swego, które uczynił; i odpoczął w dzień siódmy od wszelkiego dzieła swego, które uczynił.
1 Mojżeszowa 2,2

Biblia Gdańska (1881)

I dokończył Bóg dnia siódmego dzieła swego, które uczynił; i odpoczął w dzień siódmy od wszelkiego dzieła swego, które uczynił.
1 Mojżeszowa 2,2

Biblia Tysiąclecia

A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął.
Księga Rodzaju 2,2

Biblia Warszawska

I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił.
I Księga Mojżeszowa 2,2

Biblia Jakuba Wujka

I dokonał Bóg w dzień siódmy dzieła swego, które uczynił. I odpoczynął w dzień siódmy od wszelkiego dzieła, które sprawił.
Księga Rodzaju 2,2

Nowa Biblia Gdańska

A siódmego dnia Bóg skończył Swoje dzieło, które uczynił; więc siódmego dnia odpoczął po całym Swoim dziele, które uczynił.
I Księga Mojżesza 2,2

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

W siódmym dniu Bóg ukończył swe dzieło, które uczynił; i odpoczął siódmego dnia od wszelkiego swego dzieła, które stworzył.
Księga Rodzaju 2,2

American Standard Version

And on the seventh day God finished his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made.
Księga Rodzaju 2,2

Clementine Vulgate

Complevitque Deus die septimo opus suum quod fecerat : et requievit die septimo ab universo opere quod patrarat.
Księga Rodzaju 2,2

King James Version

And on the seventh day God ended his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made.
Księga Rodzaju 2,2

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

and God completeth by the seventh day His work which He hath made, and ceaseth by the seventh day from all His work which He hath made.
Księga Rodzaju 2,2

Westminster Leningrad Codex

וַיְכַל אֱלֹהִים בַּיֹּום הַשְּׁבִיעִי מְלַאכְתֹּו אֲשֶׁר עָשָׂה וַיִּשְׁבֹּת בַּיֹּום הַשְּׁבִיעִי מִכָּל־מְלַאכְתֹּו אֲשֶׁר עָשָׂה׃
1 Księga Mojżeszowa 2,2
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić