„Także was, będących niegdyś obcymi oraz nienawistnymi umysłem wśród obelżywych uczynków,”

Nowa Biblia Gdańska: List do Kolosan 1,21

Porównanie wersetów
World English Bible - Księga Koheleta 9,6

World English Bible

Also their love, their hatred, and their envy has perished long ago; neither have they any more a portion forever in anything that is done under the sun.
Księga Koheleta 9,6

Biblia Brzeska

Już też zginęła miłość ich, zazdrość ich i nienawiść ich, a nie mają więcej cząstki ze wszytkiego, co jest pod słońcem.
Księga Kaznodziei Salomona 9,6

Biblia Gdańska

Owszem i miłość ich, i zazdrość ich i nienawiść ich już zginęła, a nie mają więcej działu na wieki we wszystkiem, co się dzieje pod słońcem.
Kaznodziei Salomona 9,6

Biblia Tysiąclecia

Tak samo ich miłość, jak również ich nienawiść, jak też ich zazdrość - już dawno zanikły, i już nigdy więcej udziału nie mają żadnego we wszystkim, cokolwiek się dzieje pod słońcem.
Księga Koheleta 9,6

Biblia Warszawska

Zarówno ich miłość, jak ich nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły; i nigdy już nie mają udziału w niczym z tego, co się dzieje pod słońcem.
Księga Kaznodziei Salomona 9,6

Biblia Jakuba Wujka

Miłość też i nienawiść, i zazdrości pospołu zginęły ani mają części na tym świecie i w uczynku, który się dzieje pod słońcem.
Księga Koheleta 9,6

Nowa Biblia Gdańska

Zarówno ich miłość, jak i ich nienawiść, i zawiść - już dawno zniknęły; więc już nigdy nie będą mieć udziału w niczym, co się dzieje pod słońcem.
Księga Koheleta 9,6

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Tak samo ich miłość, nienawiść i zazdrość już zginęły. I już nigdy więcej nie będą mieć działu we wszystkim, co się dzieje pod słońcem.
Księga Kaznodziei 9,6

American Standard Version

As well their love, as their hatred and their envy, is perished long ago; neither have they any more a portion for ever in anything that is done under the sun.
Księga Koheleta 9,6

Clementine Vulgate

Amor quoque, et odium, et invidi simul perierunt ;nec habent partem in hoc sculo,et in opere quod sub sole geritur.
Księga Koheleta 9,6

King James Version

Also their love, and their hatred, and their envy, is now perished; neither have they any more a portion for ever in any thing that is done under the sun.
Księga Koheleta 9,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Their love also, their hatred also, their envy also, hath already perished, and they have no more a portion to the age in all that hath been done under the sun.
Księga Koheleta 9,6

Westminster Leningrad Codex

גַּם אַהֲבָתָם גַּם־שִׂנְאָתָם גַּם־קִנְאָתָם כְּבָר אָבָדָה וְחֵלֶק אֵין־לָהֶם עֹוד לְעֹולָם בְּכֹל אֲשֶׁר־נַעֲשָׂה תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ׃
Księga Kaznodziei Salomona 9,6
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić