„Strzeże stóp swych świętych, a bezbożni zamilkną w ciemności, bo nie swoją siłą zwycięży człowiek.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: I Księga Samuela 2,9

Porównanie wersetów
World English Bible - Księga Izajasza 59,13

World English Bible

transgressing and denying Yahweh, and turning away from following our God, speaking oppression and revolt, conceiving and uttering from the heart words of falsehood.
Księga Izajasza 59,13

Biblia Brzeska

Gdyż grzeszymy i kłamamy przeciw Panu, a odstępujemy od Boga naszego; mówimy potwarz i przewrotność, a poczynamy i zmyślamy w sercu słowa kłamliwe.
Księga Izajasza 59,13

Biblia Gdańska (1632)

Żeśmy wystąpili, i kłamali przeciw Panu, i odwróciliśmy się, abyśmy nie szli za Bogiem naszym; żeśmy mówili o potwarzy i o odstąpieniu, żeśmy zmyślali i wywierali z serca swego słowa kłamliwe.
Izajasz 59,13

Biblia Gdańska (1881)

Żeśmy wystąpili, i kłamali przeciw Panu, i odwróciliśmy się, abyśmy nie szli za Bogiem naszym; żeśmy mówili o potwarzy i o odstąpieniu, żeśmy zmyślali i wywierali z serca swego słowa kłamliwe.
Izajasz 59,13

Biblia Tysiąclecia

przestępowanie przykazań i zapieranie się Pana, odstępstwa od Boga naszego, namowy do przeniewierstwa i buntu, obmyślanie i wypowiadanie z serca słów kłamliwych.
Księga Izajasza 59,13

Biblia Warszawska

Że jesteśmy niewierni i zapieramy się Pana, odwracamy się od naszego Boga, mówimy o ucisku i odstępstwie i wypowiadamy z serca słowa kłamliwe.
Księga Izajasza 59,13

Biblia Jakuba Wujka

grzeszyć i kłamać przeciw PANU. I odwróciliśmy się, abyśmy nie szli za Bogiem naszym, żebyśmy mówili potwarz i przewrotność; poczęliśmy i mówiliśmy z serca słowa kłamstwa.
Księga Izajasza 59,13

Nowa Biblia Gdańska

Odstąpić, zaprzeć się WIEKUISTEGO, odwrócić się od naszego Boga, rozprawiać o grabieży i rozpasaniu, zmyślać i wydobywać z serca słowa kłamstwa.
Księga Izajasza 59,13

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Zgrzeszyliśmy i kłamaliśmy przeciw PANU i odwróciliśmy się od naszego Boga, aby nie chodzić za nim; mówiliśmy o ucisku i buncie, obmyślaliśmy i wypowiadaliśmy słowa kłamliwe ze swego serca.
Księga Izajasza 59,13

American Standard Version

transgressing and denying Jehovah, and turning away from following our God, speaking oppression and revolt, conceiving and uttering from the heart words of falsehood.
Księga Izajasza 59,13

Clementine Vulgate

Peccare et mentiri contra Dominum,et aversi sumus ne iremus post tergum Dei nostri,ut loqueremur calumniam et transgressionem ;concepimus et locuti sumus de corde verba mendacii.
Księga Izajasza 59,13

King James Version

In transgressing and lying against the LORD, and departing away from our God, speaking oppression and revolt, conceiving and uttering from the heart words of falsehood.
Księga Izajasza 59,13

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Transgressing, and lying against Jehovah, And removing from after our God, Speaking oppression and apostacy, Conceiving and uttering from the heart Words of falsehood.
Księga Izajasza 59,13

Westminster Leningrad Codex

פָּשֹׁעַ וְכַחֵשׁ בַּיהוָה וְנָסֹוג מֵאַחַר אֱלֹהֵינוּ דַּבֶּר־עֹשֶׁק וְסָרָה הֹרֹו וְהֹגֹו מִלֵּב דִּבְרֵי־שָׁקֶר׃
Księga Izajasza 59,13
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić