„Kto spośród was za darmo zamknąłby drzwi albo zapaliłby ogień na moim ołtarzu? Nie mam w was upodobania, mówi PAN zastępów, i nie przyjmę ofiary z waszej ręki.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Malachiasza 1,10

Porównanie wersetów
World English Bible - Księga Daniela 3,28

World English Bible

Nebuchadnezzar spoke and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abed-nego, who has sent his angel, and delivered his servants who trusted in him, and have changed the king's word, and have yielded their bodies, that they might not serve nor worship any god, except their own God.
Księga Daniela 3,28

Biblia Brzeska

Tedy rzekł Nabuchodonozor król: Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Sydracha, Misacha i Abdenaga, który zesłał anioła swego, a wybawił sługi swe, którzy ufali w nim, a lekce ważąc wyrok królewski, woleli ciała swe dobrowolnie podać, by nie chwalili boga inego nad Boga swego.
Księga Daniela 3,28

Biblia Gdańska (1632)

Tedy rzekł Nabuchodonozor, mówiąc: Błogosławiony Bóg ich, to jest, Sadracha, Mesacha i Abednega, który posłał Anioła swego, a wyrwał sług swoich, którzy ufali w nim, którzy słowa królewskiego nie usłuchali, ale ciała swe wydali, aby nie służyli, a nie kłaniali się żadnemu bogu, oprócz Boga swego.
Danijel 3,28

Biblia Gdańska (1881)

Tedy rzekł Nabuchodonozor, mówiąc: Błogosławiony Bóg ich, to jest, Sadracha, Mesacha i Abednega, który posłał Anioła swego, a wyrwał sług swoich, którzy ufali w nim, którzy słowa królewskiego nie usłuchali, ale ciała swe wydali, aby nie służyli, a nie kłaniali się żadnemu bogu, oprócz Boga swego.
Danijel 3,28

Biblia Tysiąclecia

Bo wydałeś prawdziwe wyroki we wszystkim, co sprowadziłeś na nas i na Jerozolimę, święte miasto naszych przodków. Bo według sprawiedliwego wyroku sprowadziłeś to wszystko na nas z powodu naszych grzechów.
Księga Daniela 3,28

Biblia Warszawska

Nebukadnesar odezwał się i rzekł: Błogosławiony niech będzie Bóg Szadracha, Meszacha i Abed-Nega, który posłał swojego anioła i wyratował swoje sługi, którzy na nim polegali, którzy zmienili rozkaz królewski, a swoje ciała ofiarowali, byle tylko nie służyć i nie oddać pokłonu żadnemu innemu bogu jak tylko swojemu.
Księga Daniela 3,28

Biblia Jakuba Wujka

Tedy krzyknąwszy Nabuchodonozor, rzekł: Błogosławiony Bóg ich, to jest Sydracha, Misacha i Abdenaga, który posłał anjoła swego, a wybawił sługi swe, którzy weń wierzyli, a słowo królewskie odmienili i wydali ciała swe, aby nie służyli ani się kłaniali żadnemu bogu, wyjąwszy Bogu swemu.
Księga Daniela 3,28

Nowa Biblia Gdańska

A Nabukadnecar powiedział, mówiąc: Wysławiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abednego, który posłał swojego anioła oraz wyrwał swe sługi; tych, co w Niego wierzyli, nie będąc posłuszni królewskiemu rozkazowi; ale wydali swoje ciała, by nie służyć i się nie kłaniać żadnemu bogu, oprócz swojego Boga.
Księga Daniela 3,28

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wtedy Nabuchodonozor powiedział: Błogosławiony niech będzie Bóg Szadraka, Meszaka i Abed-Nego, który posłał swego Anioła i wyrwał swoje sługi, którzy mu ufali, którzy nie posłuchali słowa króla, ale oddali swe ciała, aby nie służyć ani oddawać pokłonu żadnemu bogu oprócz swego Boga.
Księga Daniela 3,28

American Standard Version

Nebuchadnezzar spake and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abed-nego, who hath sent his angel, and delivered his servants that trusted in him, and have changed the king`s word, and have yielded their bodies, that they might not serve nor worship any god, except their own God.
Księga Daniela 3,28

Clementine Vulgate

Judicia enim vera fecistijuxta omnia, qu induxisti super nos,et super civitatem sanctam patrum nostrorum Jerusalem :quia in veritate et in judicio induxisti omnia hcpropter peccata nostra.
Księga Daniela 3,28

King James Version

Then Nebuchadnezzar spake, and said, Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who hath sent his angel, and delivered his servants that trusted in him, and have changed the king's word, and yielded their bodies, that they might not serve nor worship any god, except their own God.
Księga Daniela 3,28

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Nebuchadnezzar hath answered and hath said, `Blessed [is] the God of Shadrach, Meshach, and Abed-Nego, who hath sent His messenger, and hath delivered His servants who trusted on Him, and the word of the king changed, and gave up their bodies that they might not serve nor do obeisance to any god except to their own God.
Księga Daniela 3,28

Westminster Leningrad Codex

עָנֵה נְבוּכַדְנֶצַּר וְאָמַר בְּרִיךְ אֱלָהֲהֹון דִּי־שַׁדְרַךְ מֵישַׁךְ וַעֲבֵד נְגֹו דִּי־שְׁלַח מַלְאֲכֵהּ וְשֵׁיזִב לְעַבְדֹוהִי דִּי הִתְרְחִצוּ עֲלֹוהִי וּמִלַּת מַלְכָּא שַׁנִּיו וִיהַבוּ [גֶשְׁמֵיהֹון כ] (גֶשְׁמְהֹון ק) דִּי לָא־יִפְלְחוּן וְלָא־יִסְגְּדוּן לְכָל־אֱלָהּ לָהֵן לֵאלָהֲהֹון׃
Księga Daniela 3,28
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić