„Bo jeźlić usługiwanie potępienia było chwalebne, daleko więcej usługiwanie sprawiedliwości obfituje w chwale.”

Biblia Gdańska: 2 Koryntów 3,9

Porównanie wersetów
World English Bible - Ewangelia Mateusza 5,6

World English Bible

"Blessed are those who hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled.
Ewangelia Mateusza 5,6

Biblia Brzeska

Błogosławieni są ci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, abowiem oni nasyceni będą.
Ewangelia św. Mateusza 5,6

Biblia Gdańska

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości; albowiem oni nasyceni będą.
Mateusza 5,6

Biblia Tysiąclecia

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,6

Biblia Warszawska

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Ewangelia św. Mateusza 5,6

Biblia Jakuba Wujka

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, abowiem oni będą nasyceni.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,6

Nowa Biblia Gdańska

Bogaci, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, bowiem oni będą nasyceni.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 5,6

Biblia Przekład Toruński

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, gdyż oni zostaną nasyceni.
Ewangelia Mateusza 5,6

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni.
Ewangelia Mateusza 5,6

American Standard Version

Blessed are they that hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.
Ewangelia Mateusza 5,6

Clementine Vulgate

Beati qui esuriunt et sitiunt justitiam : quoniam ipsi saturabuntur.
Ewangelia Mateusza 5,6

King James Version

Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness: for they shall be filled.
Ewangelia Mateusza 5,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

μακαριοι οι πεινωντες και διψωντες την δικαιοσυνην οτι αυτοι χορτασθησονται
Ewangelia Mateusza 5,6

Young's Literal Translation

`Happy those hungering and thirsting for righteousness -- because they shall be filled.
Ewangelia Mateusza 5,6

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić