„I rzekł PAN do Abrama, gdy się już był Lot odłączył od niego: Podnieś oczy twoje i pojźrzy z miejsca, na którymeś teraz, na północy i na południe, na wschód i na zachód.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Rodzaju 13,14

Porównanie wersetów
World English Bible - Ewangelia Mateusza 5,38

World English Bible

You have heard that it was said, `An eye for an eye, and a tooth for a tooth.`
Ewangelia Mateusza 5,38

Biblia Brzeska

Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb.
Ewangelia św. Mateusza 5,38

Biblia Gdańska

Słyszeliście, iż rzeczono: Oko za oko, a ząb za ząb;
Mateusza 5,38

Biblia Tysiąclecia

Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb!
Ewangelia wg św. Mateusza 5,38

Biblia Warszawska

Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb.
Ewangelia św. Mateusza 5,38

Biblia Jakuba Wujka

Słyszeliście, iż powiedziano: Oko za oko, a ząb za ząb.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,38

Nowa Biblia Gdańska

Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko, a ząb za ząb.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 5,38

Biblia Przekład Toruński

Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko, ząb za ząb.
Ewangelia Mateusza 5,38

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb.
Ewangelia Mateusza 5,38

American Standard Version

Ye have heard that it was said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth:
Ewangelia Mateusza 5,38

Clementine Vulgate

Audistis quia dictum est : Oculum pro oculo, et dentem pro dente.
Ewangelia Mateusza 5,38

King James Version

Ye have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a tooth:
Ewangelia Mateusza 5,38

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ηκουσατε οτι ερρεθη οφθαλμον αντι οφθαλμου και οδοντα αντι οδοντος
Ewangelia Mateusza 5,38

Young's Literal Translation

`Ye heard that it was said: Eye for eye, and tooth for tooth;
Ewangelia Mateusza 5,38

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić