„Jednak on odparł, głośno mówiąc: Czyż nie muszę ściśle powtórzyć tego, co WIEKUISTY włożył w moje usta?”

Nowa Biblia Gdańska: IV Księga Mojżesza 23,12

Porównanie wersetów
World English Bible - Ewangelia Mateusza 5,3

World English Bible

"Blessed are the poor in spirit, for theirs is the Kingdom of Heaven.
Ewangelia Mateusza 5,3

Biblia Brzeska

Błogosławieni są ubodzy w Duchu, abowiem ich jest królestwo niebieskie.
Ewangelia św. Mateusza 5,3

Biblia Gdańska

Błogosławieni ubodzy w duchu; albowiem ich jest królestwo niebieskie.
Mateusza 5,3

Biblia Tysiąclecia

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,3

Biblia Warszawska

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios.
Ewangelia św. Mateusza 5,3

Biblia Jakuba Wujka

Błogosławieni ubodzy duchem, abowiem ich jest królestwo niebieskie.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,3

Nowa Biblia Gdańska

Bogaci żebrzący u Ducha, bowiem ich jest Królestwo Niebios.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 5,3

Biblia Przekład Toruński

Błogosławieni ubodzy duchem, gdyż ich jest Królestwo Niebios.
Ewangelia Mateusza 5,3

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie.
Ewangelia Mateusza 5,3

American Standard Version

Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.
Ewangelia Mateusza 5,3

Clementine Vulgate

Beati pauperes spiritu : quoniam ipsorum est regnum clorum.
Ewangelia Mateusza 5,3

King James Version

Blessed are the poor in spirit: for theirs is the kingdom of heaven.
Ewangelia Mateusza 5,3

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

μακαριοι οι πτωχοι τω πνευματι οτι αυτων εστιν η βασιλεια των ουρανων
Ewangelia Mateusza 5,3

Young's Literal Translation

`Happy the poor in spirit -- because theirs is the reign of the heavens.
Ewangelia Mateusza 5,3

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić