„Jeśli więc umarliście z Chrystusem dla elementarnych zasad tego świata, dlaczego jeszcze, jak żyjący w świecie, jesteście poddani nakazom:”

Biblia Przekład Toruński: List do Kolosan 2,20

Porównanie wersetów
World English Bible - Ewangelia Mateusza 3,12

World English Bible

His winnowing fork is in his hand, and he will thoroughly cleanse his threshing floor. He will gather his wheat into the barn, but the chaff he will burn up with unquenchable fire."
Ewangelia Mateusza 3,12

Biblia Brzeska

Którego łopata jest w ręku jego, a będzie wyczyściał bojowisko swoje i zbierze pszenicę swoję do gumna, a plewy spali ogniem nieugaszonym.
Ewangelia św. Mateusza 3,12

Biblia Gdańska

Którego łopata jest w ręku jego, a wyczyści bojewisko swoje, i zgromadzi pszenicę swoję do gumna, ale plewy spali ogniem nieugaszonym.
Mateusza 3,12

Biblia Tysiąclecia

Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.
Ewangelia wg św. Mateusza 3,12

Biblia Warszawska

W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje, i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym.
Ewangelia św. Mateusza 3,12

Biblia Jakuba Wujka

Którego łopata w ręku jego, a wyczyści bojowisku swoje i zgromadzi pszenicę swą do gumna, a plewy spali ogniem nieugaszonym.
Ewangelia wg św. Mateusza 3,12

Nowa Biblia Gdańska

On [ma] w swojej ręce wiejadło i wyczyści swoje klepisko, i zgromadzi swoją pszenicę do spichlerza, a plewy spali ogniem nieugaszonym.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 3,12

Biblia Przekład Toruński

W Jego ręku jest wiejadło, i oczyści przewiewając swoje klepisko, i zgromadzi swoją pszenicę do spichlerza, a plewy spali ogniem nieugaszonym.
Ewangelia Mateusza 3,12

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ma swoje wiejadło w ręku i wyczyści swoje klepisko, i zgromadzi swoją pszenicę do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.
Ewangelia Mateusza 3,12

American Standard Version

whose fan is in his hand, and he will thoroughly cleanse his threshing-floor; and he will gather his wheat into the garner, but the chaff he will burn up with unquenchable fire.
Ewangelia Mateusza 3,12

Clementine Vulgate

Cujus ventilabrum in manu sua : et permundabit aream suam : et congregabit triticum suum in horreum, paleas autem comburet igni inextinguibili.
Ewangelia Mateusza 3,12

King James Version

Whose fan is in his hand, and he will throughly purge his floor, and gather his wheat into the garner; but he will burn up the chaff with unquenchable fire.
Ewangelia Mateusza 3,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ου το πτυον εν τη χειρι αυτου και διακαθαριει την αλωνα αυτου και συναξει τον σιτον αυτου εις την αποθηκην το δε αχυρον κατακαυσει πυρι ασβεστω
Ewangelia Mateusza 3,12

Young's Literal Translation

whose fan [is] in his hand, and he will thoroughly cleanse his floor, and will gather his wheat to the storehouse, but the chaff he will burn with fire unquenchable.`
Ewangelia Mateusza 3,12

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić