„Aby, jako napisano: Kto się chlubi, w Panu się chlubił.”

Biblia Gdańska (1881): 1 Koryntów 1,31

Porównanie wersetów
World English Bible - Ewangelia Mateusza 20,6

World English Bible

About the eleventh hour he went out, and found others standing idle. He said to them, `Why do you stand here all day idle?`
Ewangelia Mateusza 20,6

Biblia Brzeska

Potym około jedennastej godziny wyszedszy, nalazł drugie, którzy stali próżnujący i rzekł im: Przecz tu stoicie cały dzień próżnujący?
Ewangelia św. Mateusza 20,6

Biblia Gdańska (1632)

Potem o jedenastej godzinie wyszedłszy, znalazł drugie, którzy stali próżnujący, i rzekł im: Przecz tu stoicie cały dzień próżnujący?
Mateusza 20,6

Biblia Gdańska (1881)

Potem o jedenastej godzinie wyszedłszy, znalazł drugie, którzy stali próżnujący, i rzekł im: Przecz tu stoicie cały dzień próżnujący?
Mateusza 20,6

Biblia Tysiąclecia

Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: "Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?"
Ewangelia wg św. Mateusza 20,6

Biblia Warszawska

A wyszedłszy około jedenastej znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich: Dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie?
Ewangelia św. Mateusza 20,6

Biblia Jakuba Wujka

A około jedennastej wyszedł i nalazł drugie stojące, i rzekł im: Co tu stoicie cały dzień próżnujący?
Ewangelia wg św. Mateusza 20,6

Nowa Biblia Gdańska

Zaś gdy wyszedł około jedenastej godziny, znalazł innych, którzy stali bezczynnie, i im mówi: Dlaczego cały dzień stoicie tu bezczynni?
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 20,6

Biblia Przekład Toruński

A gdy wyszedł około jedenastej godziny, znalazł innych, którzy stali bezczynnie i powiedział im: Dlaczego tu cały dzień staliście bezczynnie?
Ewangelia Mateusza 20,6

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Potem wyszedł około godziny jedenastej i znalazł innych, którzy stali bez zajęcia, i zapytał ich: Dlaczego tu bezczynnie stoicie cały dzień?
Ewangelia Mateusza 20,6

American Standard Version

And about the eleventh [hour] he went out, and found others standing; and he saith unto them, Why stand ye here all the day idle?
Ewangelia Mateusza 20,6

Clementine Vulgate

Circa undecimam vero exiit, et invenit alios stantes, et dicit illis : Quid hic statis tota die otiosi ?
Ewangelia Mateusza 20,6

King James Version

And about the eleventh hour he went out, and found others standing idle, and saith unto them, Why stand ye here all the day idle?
Ewangelia Mateusza 20,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

περι δε την ενδεκατην ωραν εξελθων ευρεν αλλους εστωτας αργους και λεγει αυτοις τι ωδε εστηκατε ολην την ημεραν αργοι
Ewangelia Mateusza 20,6

Young's Literal Translation

And about the eleventh hour, having gone forth, he found others standing idle, and saith to them, Why here have ye stood all the day idle?
Ewangelia Mateusza 20,6

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić