„Iżby byli potępieni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, ale przestali na niesprawiedliwości.”

Biblia Brzeska: 2 List św. Pawła do Tesaloniczan 2,12

Porównanie wersetów
World English Bible - Ewangelia Mateusza 17,20

World English Bible

He said to them, "Because of your unbelief. For most assuredly I tell you, if you have faith as a grain of mustard seed, you will tell this mountain, `Move from here to there,` and it will move; and nothing will be impossible to you.
Ewangelia Mateusza 17,20

Biblia Brzeska

A Jezus rzekł im: Dla niedowiarstwa waszego. Bo wam zaprawdę powiedam: Byście mieli wiarę jako ziarno gorczyczne, rzeczecie tej górze: Przejdzi stąd tam, tedy przejdzie. I nic niepodobnego wam nie będzie.
Ewangelia św. Mateusza 17,20

Biblia Gdańska

Lecz Jezus rzekł do nich: Dla niedowiarstwa waszego; zaprawdę bowiem powiadam wam: Jeźlibyście, mając wiarę jako ziarno gorczyczne, rzekli tej górze: Przenieś się stąd na ono miejsce, tedy się przeniesie, a nic niemożebnego wam nie będzie.
Mateusza 17,20

Biblia Tysiąclecia

On zaś im rzekł: Z powodu małej wiary waszej. Bo zaprawdę, powiadam wam: Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: "Przesuń się stąd tam!", a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was.
Ewangelia wg św. Mateusza 17,20

Biblia Warszawska

A On im mówi: Dla niedowiarstwa waszego. Bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze: Przenieś się stąd tam, a przeniesie się, i nic niemożliwego dla was nie będzie.
Ewangelia św. Mateusza 17,20

Biblia Jakuba Wujka

Rzekł im Jezus: Dla niedowiarstwa waszego. Bo wam zaprawdę powiadam: Przejdzi stąd ondzie, a przejdzie, i nic niepodobnego wam nie będzie.
Ewangelia wg św. Mateusza 17,20

Nowa Biblia Gdańska

Zaś Jezus do nich powiedział: Z powodu waszego niedowiarstwa. Zaprawdę, bowiem, powiadam wam, że jeślibyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy i powiedzieli tej górze: Przenieś się stąd na tamto miejsce, a się przeniesie; i nic nie będzie dla was niemożliwe.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 17,20

Biblia Przekład Toruński

A Jezus powiedział do nich: Z powodu waszej niewiary; zaprawdę bowiem mówię wam: Jeśli macie wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: Przenieś się stąd na tamto miejsce, i przeniesie się, a nic nie będzie dla was niemożliwe.
Ewangelia Mateusza 17,20

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A Jezus im odpowiedział: Z powodu waszej niewiary. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarno gorczycy, powiecie tej górze: Przenieś się stąd na tamto miejsce, a przeniesie się. I nic nie będzie dla was niemożliwe.
Ewangelia Mateusza 17,20

American Standard Version

And he saith unto them, Because of your little faith: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.
Ewangelia Mateusza 17,20

Clementine Vulgate

Hoc autem genus non ejicitur nisi per orationem et jejunium.
Ewangelia Mateusza 17,20

King James Version

And Jesus said unto them, Because of your unbelief: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.
Ewangelia Mateusza 17,20

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο δε ιησους ειπεν αυτοις δια την απιστιαν υμων αμην γαρ λεγω υμιν εαν εχητε πιστιν ως κοκκον σιναπεως ερειτε τω ορει τουτω μεταβηθι εντευθεν εκει και μεταβησεται και ουδεν αδυνατησει υμιν
Ewangelia Mateusza 17,20

Young's Literal Translation

And Jesus said to them, `Through your want of faith; for verily I say to you, if ye may have faith as a grain of mustard, ye shall say to this mount, Remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible to you,
Ewangelia Mateusza 17,20

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić