„A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać.”

Biblia Warszawska: 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 5,1

Porównanie wersetów
World English Bible - Ewangelia Mateusza 16,1

World English Bible

The Pharisees and Sadducees came, and testing him, asked him to show them a sign from heaven.
Ewangelia Mateusza 16,1

Biblia Brzeska

A przystąpiwszy faryzeuszowie i Saduceuszowie, kusząc go prosili go, aby im znamię z nieba okazał.
Ewangelia św. Mateusza 16,1

Biblia Gdańska

A przystąpiwszy Faryzeuszowie i Saduceuszowie, kusząc prosili go, aby im znamię z nieba ukazał.
Mateusza 16,1

Biblia Tysiąclecia

Przystąpili do Niego faryzeusze i saduceusze i wystawiając Go na próbę, prosili o ukazanie im znaku z nieba.
Ewangelia wg św. Mateusza 16,1

Biblia Warszawska

I przystąpili do niego faryzeusze i saduceusze, i kusząc, prosili go, żeby im pokazał znak z nieba.
Ewangelia św. Mateusza 16,1

Biblia Jakuba Wujka

A przystąpili do niego Faryzeuszowie i Saduceuszowie, kusząc, i prosili go, aby im znak z nieba okazał.
Ewangelia wg św. Mateusza 16,1

Nowa Biblia Gdańska

Potem przystąpili faryzeusze i saduceusze, i go prosili, kusząc, aby im ukazał znak z Nieba.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 16,1

Biblia Przekład Toruński

I podeszli faryzeusze i saduceusze, a wystawiając Go na próbę, prosili, aby pokazał im znak z nieba.
Ewangelia Mateusza 16,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Podeszli faryzeusze i saduceusze i wystawiając go na próbę, prosili, aby pokazał im znak z nieba.
Ewangelia Mateusza 16,1

American Standard Version

And the Pharisees and Sadducees came, and trying him asked him to show them a sign from heaven.
Ewangelia Mateusza 16,1

Clementine Vulgate

Et accesserunt ad eum pharisi et sadduci tentantes : et rogaverunt eum ut signum de clo ostenderet eis.
Ewangelia Mateusza 16,1

King James Version

The Pharisees also with the Sadducees came, and tempting desired him that he would shew them a sign from heaven.
Ewangelia Mateusza 16,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και προσελθοντες οι φαρισαιοι και σαδδουκαιοι πειραζοντες επηρωτησαν αυτον σημειον εκ του ουρανου επιδειξαι αυτοις
Ewangelia Mateusza 16,1

Young's Literal Translation

And the Pharisees and Sadducees having come, tempting, did question him, to shew to them a sign from the heaven,
Ewangelia Mateusza 16,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić