„A potym, mówi Pan, dam Sedekiasza, króla judzkiego i sługi jego, lud i ty, co pozostaną w mieście tym po morze, po mieczu i po głodzie, w ręce Nabuchodonozora, króla babilońskiego i w ręce nieprzyjaciół ich, a w ręce tych, którzy szukają dusze ich, a pomorduję je srogim mieczem; nie przepuści im, ani im pofolguje, ani się zmiłuje nad nimi.”

Biblia Brzeska: Księga Jeremiasza 21,7

Porównanie wersetów
World English Bible - Ewangelia Mateusza 1,15

World English Bible

Eliud became the father of Eleazar. Eleazar became the father of Matthan. Matthan became the father of Jacob.
Ewangelia Mateusza 1,15

Biblia Brzeska

Z Eliuda poszedł Eleazar, z Eleazara poszedł Matan, a z Matana poszedł Jakub.
Ewangelia św. Mateusza 1,15

Biblia Gdańska (1632)

A Elijud spłodził Eleazara, a Eleazar spłodził Matana, a Matan spłodził Jakóba.
Mateusza 1,15

Biblia Gdańska (1881)

A Elijud spłodził Eleazara, a Eleazar spłodził Matana, a Matan spłodził Jakóba.
Mateusza 1,15

Biblia Tysiąclecia

Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba;
Ewangelia wg św. Mateusza 1,15

Biblia Warszawska

A Eliud był ojcem Eleazara, a Eleazar ojcem Matana, a Matan ojcem Jakuba.
Ewangelia św. Mateusza 1,15

Biblia Jakuba Wujka

A Eliud zrodził Eleazara. A Eleazar zrodził Mattana. A Mattan zrodził Jakoba.
Ewangelia wg św. Mateusza 1,15

Nowa Biblia Gdańska

A Elijud spłodził Eleazara, a Eleazar spłodził Mattana, a Mattan spłodził Jakóba,
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 1,15

Biblia Przekład Toruński

A Eliud spłodził Eleazara, a Eleazar spłodził Matana, a Matan spłodził Jakuba.
Ewangelia Mateusza 1,15

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A Eliud spłodził Eleazara, a Eleazar spłodził Matana, a Matan spłodził Jakuba.
Ewangelia Mateusza 1,15

American Standard Version

and Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob;
Ewangelia Mateusza 1,15

Clementine Vulgate

Eliud autem genuit Eleazar. Eleazar autem genuit Mathan. Mathan autem genuit Jacob.
Ewangelia Mateusza 1,15

King James Version

And Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob;
Ewangelia Mateusza 1,15

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ελιουδ δε εγεννησεν τον ελεαζαρ ελεαζαρ δε εγεννησεν τον ματθαν ματθαν δε εγεννησεν τον ιακωβ
Ewangelia Mateusza 1,15

Young's Literal Translation

and Eliud begat Eleazar, and Eleazar begat Matthan, and Matthan begat Jacob,
Ewangelia Mateusza 1,15

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić