„Prorocy twoi widzieli próżność i szaleństwo, a nie odkryli nieprawości twoich, żeby byli odwrócili pojmane twoje, ale opowiedali tobie proroctwa próżne i szkodliwe.”

Biblia Brzeska: Treny 2,14

Porównanie wersetów
World English Bible - Ewangelia Łukasza 3,9

World English Bible

Even now the ax also lies at the root of the trees. Every tree therefore that doesn't bring forth good fruit is cut down, and thrown into the fire."
Ewangelia Łukasza 3,9

Biblia Brzeska

Aleć już i siekiera do korzenia drzew przyłożona jest; a przetoż każde drzewo nie przynoszące owocu dobrego, bywa wycięte i w ogień wrzucone.
Ewangelia św. Łukasza 3,9

Biblia Gdańska (1632)

A już siekiera do korzenia drzew przyłożona jest; przetoż każde drzewo, które nie przynosi owocu dobrego, bywa wycięte i w ogień wrzucone.
Łukasza 3,9

Biblia Gdańska (1881)

A już siekiera do korzenia drzew przyłożona jest; przetoż każde drzewo, które nie przynosi owocu dobrego, bywa wycięte i w ogień wrzucone.
Łukasza 3,9

Biblia Tysiąclecia

Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.
Ewangelia wg św. Łukasza 3,9

Biblia Warszawska

A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona; wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone.
Ewangelia św. Łukasza 3,9

Biblia Jakuba Wujka

Boć już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. A przetoż wszelkie drzewo nie rodzące owocu dobrego będzie wycięte i w ogień wrzucone.
Ewangelia wg św. Łukasza 3,9

Nowa Biblia Gdańska

Zaś teraz, do korzenia drzew przyłożona jest i siekiera. Zatem każde drzewo, które nie wydaje szlachetnego owocu, zostaje wycinane i w ogień wrzucane.
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 3,9

Biblia Przekład Toruński

Już nawet i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona; wszelkie więc drzewo, które nie przynosi dobrego owocu, jest wycinane i wrzucane w ogień.
Ewangelia Łukasza 3,9

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień.
Ewangelia Łukasza 3,9

American Standard Version

And even now the axe also lieth at the root of the trees: every tree therefore that bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.
Ewangelia Łukasza 3,9

Clementine Vulgate

Jam enim securis ad radicem arborum posita est. Omnis ergo arbor non faciens fructum bonum, excidetur, et in ignem mittetur.
Ewangelia Łukasza 3,9

King James Version

And now also the axe is laid unto the root of the trees: every tree therefore which bringeth not forth good fruit is hewn down, and cast into the fire.
Ewangelia Łukasza 3,9

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ηδη δε και η αξινη προς την ριζαν των δενδρων κειται παν ουν δενδρον μη ποιουν καρπον καλον εκκοπτεται και εις πυρ βαλλεται
Ewangelia Łukasza 3,9

Young's Literal Translation

and already also the axe unto the root of the trees is laid, every tree, therefore, not making good fruit is cut down, and to fire it is cast.`
Ewangelia Łukasza 3,9

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić