„Syba rzekł do króla: Wszystko, co rozkazał mój pan, król, to twój sługa uczyni. I Mefiboszet jadał u stołu króla, jak każdy z synów królewskich.”

Biblia Warszawska: II Księga Samuela 9,11

Porównanie wersetów
World English Bible - Ewangelia Łukasza 3,5

World English Bible

Every valley will be filled. Every mountain and hill will be brought low. The crooked will become straight, And the rough ways smooth.
Ewangelia Łukasza 3,5

Biblia Brzeska

Każda dolina będzie napełniona, a każda góra i pagórek zniżon będzie, a miejsca krzywe staną się prostymi, a nierówne drogi równymi będą.
Ewangelia św. Łukasza 3,5

Biblia Gdańska (1632)

Każdy padół będzie wypełniony, a każda góra i pagórek będzie zniżony, i miejsca krzywe wyprostują się, a ostre drogi będą gładkiemi;
Łukasza 3,5

Biblia Gdańska (1881)

Każdy padół będzie wypełniony, a każda góra i pagórek będzie zniżony, i miejsca krzywe wyprostują się, a ostre drogi będą gładkiemi;
Łukasza 3,5

Biblia Tysiąclecia

każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi!
Ewangelia wg św. Łukasza 3,5

Biblia Warszawska

Każdy padół niech będzie wypełniony, a każda góra i pagórek zniesione, drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone.
Ewangelia św. Łukasza 3,5

Biblia Jakuba Wujka

Wszelka dolina będzie napełniona, a wszelka góra i pagórek poniżon będzie i krzywe miejsca będą proste, a ostre drogami gładkimi.
Ewangelia wg św. Łukasza 3,5

Nowa Biblia Gdańska

Każda rozpadlina będzie wypełniona; każda góra i wzgórze zostanie zniżone, i będą krzywe ku prostej, a kamieniste - staną się gładkimi drogami.
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 3,5

Biblia Przekład Toruński

Każda dolina zostanie wypełniona, a każda góra i pagórek zostaną zniżone, a to, co krzywe zostanie wyprostowane, a skaliste drogi będą wyrównane,
Ewangelia Łukasza 3,5

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Każda dolina będzie wypełniona, a każda góra i pagórek będą obniżone; to, co krzywe, wyprostuje się, a wyboiste drogi będą gładkie.
Ewangelia Łukasza 3,5

American Standard Version

Every valley shall be filled, And every mountain and hill shall be brought low; And the crooked shall become straight, And the rough ways smooth;
Ewangelia Łukasza 3,5

Clementine Vulgate

omnis vallis implebitur,et omnis mons, et collis humiliabitur :et erunt prava in directa, et aspera in vias planas :
Ewangelia Łukasza 3,5

King James Version

Every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be brought low; and the crooked shall be made straight, and the rough ways shall be made smooth;
Ewangelia Łukasza 3,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

πασα φαραγξ πληρωθησεται και παν ορος και βουνος ταπεινωθησεται και εσται τα σκολια εις ευθειαν και αι τραχειαι εις οδους λειας
Ewangelia Łukasza 3,5

Young's Literal Translation

every valley shall be filled, and every mountain and hill shall be made low, and the crooked shall become straightness, and the rough become smooth ways;
Ewangelia Łukasza 3,5

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić